Alle overheden, vele sectoren en burgers krijgen met een veranderend klimaat te maken. Hoe beter je die gevolgen in beeld hebt en hoe eerder je aanpassingsmaatregelen bedenkt, hoe minder schade klimaatverandering brengt. Platform31 lanceert samen met Klimaatverbond Nederland, Tauw en ORG-ID 'de Klimaatcampus' om alle partijen die met klimaatadaptatie aan de slag willen, te ondersteunen.

ntGevolgen van klimaatverandering

Hoosbuien, hittegolven, langdurige droogte, insectenplagen, zeespiegelstijging: de gevolgen van klimaatverandering zijn deels al onvermijdelijk en zullen alleen maar toenemen. "Er wordt wel eens vergeten dat het klimaat hoe dan ook verandert", zegt Madeleen Helmer. Helmer is namens Klimaatverbond Nederland betrokken bij de Klimaatcampus. "De gevolgen van klimaatverandering die zelf wanneer alle landen de doelen van het Parijs-akkoord halen niet meer te voorkomen zijn, raken aan zoveel domeinen. En we weten nog lang niet alles", zegt Helmer tijdens de lancering van het gezamenlijke platform.

ntOp maat gemaakte aanpak

De partners van Klimaatcampus staan in de frontlinie van klimaatadaptatie. Samen maken zij klimaatadaptatie zichtbaar, hanteerbaar en vanzelfsprekend. De vragen die ze krijgen over klimaatadaptatie lopen zeer uiteen. De antwoorden eveneens. Daarom zijn de producten en diensten van de Klimaatcampus op maat gemaakt. Van een algemene presentatie die overzicht geeft van de breedte van het onderwerp tot gerichte kennisoverdracht over specifieke knelpunten en handelingsperspectieven. Van trainingen en masterclasses tot procesbegeleiding. 

Edwin van der Strate (Tauw), Madeleen Helmer (Klimaatverbond), Maarten Hoorn (Platform31) en Robert de Graaff (ORG-ID). Bron: www.platform31.nl

ntSamen meer kennis

De betrokken partijen zijn bewust van hun kunnen en kennen hun grenzen. Buiten de grenzen worden deskundigen gezocht waarmee de volgende stappen kunnen worden gezet. De (partners van de) Klimaatcampus maakt deel uit van een krachtig netwerk van kennisinstituten, maatschappelijke organisaties en ervaringsdeskundigen in het werkveld.

ntBurger betrekken is grootste uitdaging

Helmer is van mening dat het de grootste opgave is hoe we burger bij klimaatadaptatie betrekken. "Voor de toekomst stel ik me een soort ‘klimaatcontract’ tussen overheid en samenleving voor. Waarbij duidelijk is wat de overheid wel en niet kan, en wat van bedrijven en burgers wordt verwacht", sluit Helmer hoopvol af. 

Meer over de Klimaatcampus vindt u hier: www.klimaatcampus.nl