Het Covenant of Mayors Office heeft vorige week vier nieuwe documenten gepubliceerd, waarin de voortgang staat omschreven met betrekking tot de implementatie van het Covenant of Mayors.

Diverse onderwerpen komen in de documentatie naar voren, zoals de laatste feiten en cijfers, een wetenschappelijke onderbouwing van de implementatie gedurende de afgelopen vijf jaar, de vele belanghebbenden (inclusief provincies en regio's) die een rol spelen bij het convenant en een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden. De vier documenten van het Covenant of Mayors Office zijn hier te vinden.

Komende bijeenkomsten Burgemeestersconvenant

3 oktober 2013: Najaarsbijeenkomst Genootschap burgemeesters
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters organiseert de eerste donderdag van oktober haar najaarscongres. Het congres zal plaatsvinden in Amersfoort.

8-10 oktober 2013: Open Days Brussel
Dit jaar zijn de Open Days van dinsdag 8 oktober tot en met donderdag 10 oktober. Het thema dit jaar is 'Europe's regions and cities taking off for 2020'. Lees meer...

26 november 2013: Netwerk Burgemeestersconvenant bijeenkomst
Op deze dag kijken we terug naar de behaalde resultaten binnen het Nederlandse Burgemeestersconvenant gedurende de afgelopen drie jaar. Maar natuurlijk kijken we ook samen vooruit. Hoe gaan we verder vanaf 2014? Dit doen we door het houden van een brainstormsessie met een vertegenwoordiger vanuit het Covenant of Mayors Office in Brussel. Natuurlijk is er ruimte om vragen te stellen over SEAP's en BEI's.

Geef uw mening over het Green paper 2030

De Europese commissie heeft een beleidsplan aangenomen voor 2030, het Green Paper 2030. Günther Oettinger, EU Commissioner for Energy, geeft aan dat CO2-emissies met 80 tot 95% gereduceerd moeten zijn in 2050. Dit Green Paper vormt een halteplaats richting de Energy Roadmap 2050. Ook vanuit het Covenant of Mayors zal een reactie worden gegeven op het Green Paper. Want tot nog toe hebben lokale overheden weinig erkenning gekregen in beleidsontwikkelingen sinds 2008. In het Green Paper worden lokale overheden en hun inspanningen om CO2 te reduceren nog steeds niet genoemd. Met bijna 3000 SEAP's die momenteel worden uitgevoerd zou een besparing van 28% in 2020 gemoeid zijn; dat is substantieel. Het doel van het Covenant of Mayors Office is om de inspanningen van lokale overheden erkend te krijgen en ondersteund te zien worden met adequaat beleid en financiering. Lees hier meer over de consultatie. Tot 2 juli kunt u uw mening geven op dit plan.

Digitale Steden Agenda

Een samenleving in beweging. Met ruimte voor groei, ontwikkeling en volop kansen voor iedereen. Dat is waar het platform Digitale Steden Agenda (DSA) zich hard voor maakt. De maatschappij staat voor grote uitdagingen die niet zo eenvoudig zijn op te lossen. Een andere aanpak is nodig. Een nieuwe bundeling van krachten, waarbij ondernemers, instellingen, overheden, onderwijs, wetenschap, innovatoren en bewoners de handen ineen slaan om zo samen te komen tot vernieuwende oplossingen die werken. Met name het thema de Groene Stad sluit naadloos aan bij de onderwerpen waarmee ondertekenaars zich bezig houden; duurzame energievoorziening, energieverbruik en duurzame mobiliteit. Lees meer...

Oproep: enquête en succesverhalen

In het kader van de tussentijdse evaluatie van de Europa 2020-strategie is de Europese Commissie alle kerninitiatieven van Europa 2020 aan het beoordelen. De Commissie roept ook alle ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant op hun standpunten en succesvolle praktijkvoorbeelden door middel van een enquête te delen in het kader van "A Resource Efficient Europe". Convenantsteden en andere lokale en regionale overheden spelen namelijk een cruciale rol op dit gebied, gezien hun rol in de ruimtelijke ordening, bodem, afval- en waterbeheer. De resultaten van de enquête worden beschreven in een verslag en worden gepresenteerd tijdens een conferentie die op 2 en 3 september in Vilnius zal worden gehouden. Ook zullen succesvolle praktijkvoorbeelden ingediend worden in de Europe 2020 Monitoring Platform om deze openbare databank te verrijken.