Begin oktober is de Nationale Energie Verkenning (NEV) verschenen. Naar aanleiding van de NEV heeft de Borgingscommissie Energieakkoord aan (onder andere) het Klimaatverbond de vraag gesteld welke kritische signalen het Klimaatverbond ziet met betrekking tot de gerealiseerde en te verwachten effecten van (voorgenomen) energiebeleid. Het Klimaatverbond heeft hierop een brief gestuurd naar Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord.

De NEV is opgesteld door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken. In de NEV schetsen de onderzoekers de stand van zaken in de Nederlandse energiehuishouding en de verwachte ontwikkeling tot 2030. De NEV is dit jaar voor het eerst uitgebracht en zal elk jaar geactualiseerd worden.

De volledige brief van het Klimaatverbond aan de Borgingscommissie Energieakkoord kunt u hier downloaden en lezen.

Van links naar rechts: Maarten Hajer (PBL), Ed Nijpels (voorzitter borgingscommissie Energieakkoord), Mariëtte Hamer (voorzitter SER), Mark Dierikx (DG) en Paul Korting (CEO ECN).