Het inspiratieboek Nieuwe energie voor mobiliteit is een weergave van tien inspirerende voorbeeldprojecten op het gebied van duurzame mobiliteit uitgevoerd door verschillende decentrale overheden in Nederland. Deze publicatie is samengesteld op initiatief van Het Klimaatverbond en Agentschap NL in uitvoering van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De selectie van onderwerpen is in nauwe samenwerking tussen Het Klimaatverbond en Agentschap NL en op advies van het Themateam Duurzame Mobiliteit tot stand gekomen. De uitgave is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het Klimaatverbond maakte ter gelegenheid van dit boek en de Europese Mobiliteitsweek vier filmpjes waarin koploper op het gebied van duurzame mobiliteit worden belicht.

Bekijk de filmpjes hier:

Nieuwe energie voor duurzame mobiliteit in ... Zaanstad

Nieuwe energie voor duurzame mobiliteit in ... Nijmegen

Nieuwe energie voor duurzame mobiliteit in ... Haarlem

Nieuwe energie voor duurzame mobiliteit: MyWheels