In het historische Prinsenhof in Delft vond op 22 juni jl. het jaarcongres van het Klimaatverbond plaats. Veel bestuurlijke vertegenwoordigers en ambtelijke contactpersonen waren vanuit Leeuwarden tot Bergen op Zoom naar Delft gekomen om hun ideeën over de wijze waarop zij de uitdagingen aangaan voor de komende jaren op energiegebied, te verrijken en te verdiepen.

Ze inspireerden het bestuur voor de uitdagingen van de komende jaren. Waar moeten de speerpunten komen te liggen. Hoe kunnen de leden het beste worden ondersteund en vertegenwoordigd. Tevens werd besloten om de contributie de komende jaren aan te passen aan de inflatiecorrectie van de afgelopen jaren, om die ambities aan te kunnen.

Na dit wat formelere deel van de A.L.V., gingen de aanwezigen geïnspireerd aan de slag met Karl Raats, specialist Creatief Denken van COCD. Hij spoorde de deelnemers aan hun creatieve denkvermogens te richten op de uitdagingen van de komende vier jaar. Hij liet diverse creativiteitstechnieken de revue passeren, hield spiegels voor, maar spoorde deelnemers vooral aan om op een ‘andere manier’ om te gaan met energievraagstukken en hierbij goede, uitdagende keuzes te maken.

Na een oefening collectief demotiveren, die iedereen achteloos uit de mouw schudde, volgde de opdracht om samen negatieve punten om te vormen tot een positieve missie: "Zou het niet fantastisch zijn als: ... "

    ... de gemeentelijke organisatie energieplus wordt.
    ... de gemeente samen met alle partijen in de gemeente zelf schone energie gaat opwekken.
    ... gedragsverandering zo aantrekkelijk is, dat iedereen meedoet.
    ... Klimaatverbond een éénloketorganisatie wordt voor alle lokale duurzaamheidvragen van gemeenten.
    ... iedereen 50% energie bespaart of groene energie gebruikt.
    ... we vrij en snel kunnen bewegen zonder het milieu te belasten.
    ... iedereen voldoende kennis heeft over klimaat en burgers duurzaam stemmen.
    ... Klimaatverbond een intergemeentelijk duurzaam energiebedrijf zou oprichten.

Vervolgen kozen de vijf groepen een idee uit, om uit te werken. Geïnspireerd en met een hoofd vol ideeën om de komende tijd mee aan de slag te gaan werd overgegaan naar het laatste onderdeel van het Klimaatverbondcongres: de uitreiking van de certificaten aan de Tienpuntenplangemeenten. Iedere gemeente die haar Klimaatambities heeft gelegd naast het 10-punten plan van het Klimaatverbond werd in het zonnetje gezet (Heeft u uw gemeentelijke klimaatbeleid al langs de meetlat van het 10-puntenplan gelegd? Doe het snel!). Aansluitend aan de netwerkborrel, stelde minister Cramer het Warmtenet van de gemeente Delft in gebruik.

Binnenkort is het volledige verslag van de ALV en de inspiratiebijeenkomst van de website te downloaden.