In steeds meer gemeenten zijn de coalities rond en liggen de bestuursakkoorden op tafel. Het goede nieuws is dat in die akkoorden meer ruimte en aandacht is voor lokaal klimaatbeleid. Voor bestuurders, raadsleden en ambtenaren is het nu de tijd om ècht werk te maken van klimaat. Daarom biedt Klimaatverbond Nederland in het najaar van 2018 een verdiepende cursus aan: de Klimaatwarming-up.

De Klimaatwarming-ups die worden georganiseerd, zijn eendaagse cursussen over twee actuele thema's:

Deze thema's leiden in toenemende mate tot steeds meer vragen van bezorgde burgers en vragen om een gedegen visie en antwoord van de lokale politiek. Deze eendaagse cursus geeft u onder meer antwoord op de volgende vragen: Wat omhelst de energietransitie op lokaal niveau nou eigenlijk? Hoe gaan we in gemeenten van het gas af? Hoe doen we dat met elkaar? En hoe passen we gemeenten aan tegen de al gaande klimaatverandering? U kunt zich inschrijven voor de reeds geplande cursussen (zie verderop) of vraag één van onze cursussen aan om uw gemeente klaar te stomen voor actief lokaal klimaatbeleid.

ntVoor wie zijn de Klimaatwarming-ups?

De “Klimaatwarming-ups” bieden praktische kennis en rijkelijke input voor de te maken afwegingen en het te voeren debat over een effectief lokaal klimaatbeleid.De Klimaatwarming-ups zijn zowel bedoeld voor lokale politici als ook voor ambtenaren waarvoor deze thema’s betrekkelijk nieuw zijn en in de komende coalitieperiode hoog op de agenda zullen staan. Tijdens de workshop maken we noodzakelijke keuzen en aanpak rond deze thema's scherp voor u. Hiermee kunt u vervolgens direct mee aan de slag.

Deelnemers hebben na afloop inzicht in de omvang en inhoud van de lokale klimaatmitigatie en adaptatievraagstukken. U heeft inzicht in de omvang en inhoud van de lokale klimaatmitigatie en adaptatievraagstukken. U bent bekend met het nationale netwerk waarmee in de nieuwe collegeperiode contact kan worden onderhouden om lokale ontwikkelingen en afwegingen op het gebied van mitigatie en adaptatie te toetsen en kennis te nemen van ervaringen bij collega’s.

ntKosten, wanneer en waar?

Deelname kost € 100,- voor de hele dag en € 60,- voor een dagdeel, inclusief lunch etc. Deelnemers uit gemeenten die lid zijn van het Klimaatverbond betalen resp. € 75,- en € 40,-. De genoemde prijzen zijn excl. 21% btw. Bekijk hier of uw gemeente lid is van Klimaatverbond Nederland.

ntLocaties

De reeds ingeplande workshops zijn:

In het najaar zullen ook in andere regio's nog Klimaatwarming-ups worden georganiseerd. 

ntMeer informatie en aanmelden

Uitgebreide informatie over de inhoud van de cursus Klimaatwarmings-ups vindt u in deze bijlage. Meld u hier aan. Voor vragen kunt u terecht bij Marjo Kroese via  Klimaatverbond, 088 023 8900 / info@klimaatverbond.nl