Vorige maand heeft staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu (IenM) in Enschede het nieuwe team van regionale klimaatambassadeurs gepresenteerd. Het team bestaat uit een aantal wethouders, provinciale gedeputeerden en waterschapsbestuurders die in hun stad of regio concreet aan de slag gaan om de risico’s van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Onder hen Hennie Roorda, Annemieke Traag en Berend de Vries, die behalve klimaatambassadeur ook alle drie bestuurslid zijn van Klimaatverbond Nederland.

Lokale Klimaatagenda

De ambassadeurs hebben elk een eigen thema gekozen. Binnen deze thema’s zijn zij met andere overheden, bedrijven, burgers en onderwijsinstellingen betrokken bij de uitvoering van klimaatprojecten. Deze projecten moeten resultaten opleveren op het gebied van energiebesparing, duurzame energie, hergebruik van grondstoffen, duurzame mobiliteit en duurzame bedrijven. Daarnaast leveren de ambassadeurs een bijdrage aan een aantal algemene thema’s die worden opgenomen in de Lokale Klimaatagenda (LKA 3.0). Deze agenda wordt voor de zomer bekendgemaakt.

Klimaat werkt

Het motto van de ambassadeurs is ‘Klimaat werkt’. De klimaatprojecten zorgen namelijk voor innovatie, nieuwe verdienmodellen, nieuwe en duurzamere economische groei en werkgelegenheid. Daarbij wordt gewerkt van klein naar groot: in een regio bekijken wat werkt, daarna naar andere regio’s opschalen. De ambassadeurs weten wat er leeft en kunnen goede ideeën ondersteunen, initiatiefnemers met elkaar in contact brengen en drempels wegnemen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat ondersteunen hen hierbij.

Klimaatneutraal de norm

Klimaatambassadeurs dagen hun collega bestuurders en ondernemers uit om samen concrete resultaten te boeken. Doel is minder CO2 produceren bij wonen, werken en reizen. Uiteindelijk wordt klimaatneutraal de norm.