Tijdens de afsluiting van het Klimaatcongres op 2 november heeft de nieuwe voorzitter van Het Klimaatverbond, Robert Linnekamp, dringend de aandacht gevraagd voor de positie van de bijna 400 middelgrote en kleine gemeenten.

ntOm de stijgende lijn van de afgelopen jaren vast te houden en de rijksdoelen voor energiebesparing en duurzame energie voor 2020 te kunnen halen, hebben deze gemeenten de blijvende ondersteuning vanuit het Rijk nodig. Directe aanleiding is de lancering van de Klimaatagenda door staatssecretaris Atsma van milieu tijdens het Klimaatcongres in Utrecht. Hij wil door succesvolle initiatieven bekend te maken en op te schalen de groep koplopers (vooral grote gemeenten) verbreden naar een grote groep van middelgrote en kleine gemeenten. Het Klimaatverbond vindt dit doel ook belangrijk, maar de uitwerking van het beleid is hiervoor alleen nog ontoereikend. Uit een enquête onder de leden van Het Klimaatverbond blijkt namelijk dat 67% van de middelgrote en kleine gemeenten door het stoppen van de SLOK-subsidie (voor lokale klimaatinitiatieven) in het komende jaar minder actief zal worden. Ook krijgen deze gemeenten last van het wegvallen van de individuele ondersteuning door adviseurs van AgentschapNL.

nt 

ntOm de gewenste opschaling en verbreding toch mogelijk te kunnen maken, is het stimuleren van regionale samenwerking van groot belang. Door Het Klimaatverbond heeft dit thema ook een duidelijke plek gekregen in de Klimaatagenda. Maar om deze regionale samenwerking ook echt van de grond te krijgen, is ondersteuning vanuit het Rijk van een actieprogramma en een subsidieregeling voor regionale projecten wel noodzakelijk. Met zijn oproep, na afloop van de jaarvergadering van Het Klimaatverbond, heeft Linnekamp nadrukkelijk niet alleen het Rijk aangesproken. Hij heeft namens de leden ook gemeenten, provincies, waterschappen en maatschappelijke partners opgeroepen om (met burgers en bedrijven) samen te werken aan doorbraken naar decentrale energiesystemen in de gebouwde omgeving. Want volgens Het Klimaatverbond kunnen we alleen met elkaar de noodzakelijke transitie maken naar 100% hernieuwbare energie.

nt 

ntMeer informatie over de Klimaatagenda is te vinden op www.lokaalklimaatbeleid.nl. Alle presentaties van het Klimaatcongres zijn hier te vinden.