Met veel genoegen kijken we terug op de eerste gezamenlijke bijeenkomst van het Klimaatverbond Nederland en de Vereniging GDO. Bijna 80 mensen deelden in Utrecht hun nieuwjaars- en klimaatwensen.

Wind in de rug

Stephan Brandligt, voorzitter van Klimaatverbond Nederland wenste alle aanwezigen, maar ook de afwezigen een heel goed 2016 toe. “Laten we er gezamenlijk aan werken dat het in Parijs gesloten Klimaatakkoord een wind in de rug gaat zijn.”

De urgentie groeit

GDO-voorzitter Henk Mirck lichtte het belang toe van de samenwerking tussen het Klimaatverbond en GDO. ,,Onze verenigingen zijn van nationale betekenis en kunnen elkaar versterken om een groter maatschappelijk effect te bereiken. De urgentie groeit. Samen kunnen we de lokale overheid nog beter ondersteunen in het behalen van duurzame doelen."

Energiedialoog

Madeleen Helmer (Klimaatverbond) ontlokte de gasten hun wensen voor 2016. Een greep uit de reacties:
• energiecorporaties robuuster maken!
• inzetten op energiebesparing door gedrag en bij bedrijven, bijvoorbeeld door Citydeals met bedrijven en de samenleving om samen te werken aan CO2-reductie!
• energie halen uit afval, zoals de Waterschappen dat doen vanuit hun Energiefabrieken, daar is grote winst te behalen!
• de economie lokaler maken, waardoor minder gesleep met goederen en diensten nodig is, want mobiliteit is een groot lek!
• in elke gemeente een warmteplan maken om te stoppen met gas. Maak duidelijk wat er lokaal nodig is om die stap te maken en biedt EZ een plan aan!
• kijk naar duurzame warmte, de groenste energie is de energie die we niet opwekken!
• roep gemeenten op samenwerking met burgers aan te gaan en niet huiverig te zijn. Juist door de koppeling is veel te winnen. In de verbinding zitten allerlei kansen. Er gebeurt al veel. Klimaatverbond en GDO moeten op die stroom aansluiten!

Stephan Brandligt (wethouder Delft) signaleerde dat de samenwerking tussen gemeenten en bewoners al aan het veranderen is. ,,Warmte is een hot topic. Dat moeten we in kaart brengen."
Henk Mirck (wethouder Zwijndrecht) wees erop dat de lokale overheid in de samenwerking met burgers veelal poogt de regie naar zich toe te trekken. ,,Dat maakt de samenwerking kwetsbaar. Laat de regie bij de bewoners. De gemeente moet één van de stakeholders zijn."

En met een vriendelijke knipoog naar minister Kamp toostte Madeleen op deze mooie eerste Energiedialoog.

Het goede voorbeeld

Klimaatzuster Anne-Marie Pronk sprak vervolgens haar klimaatwens uit (lees hem hier terug) en sloot af met een boodschap: De meeste invloed heb je op je directe omgeving, op je vrienden, collega’s en je familie, door zelf het goede voorbeeld te geven en oplossingen te zoeken.
De organisatie van de Warmetruiendag trakteerde ons op een ludieke verassing: CO2 man uit het filmpje voor de aanstaande Warmetruiendag was live aanwezig. Hij deelde pistachenootjes uit, want die zullen er straks niet meer zijn als de aarde verder opwarmt.

Namens alle mensen van Klimaatverbond Nederland en Vereniging GDO, graag tot ziens!