Inzicht in de mechanismen die de energietransitie koppelen aan een groeiende economie is onmisbaar om efficiënt richting te geven aan lokaal energiebeleid. Objectief bewijs van economische resultaten en een beter begrip van de economische analysemethoden zijn vereist om lokale en regionale overheden uit te rusten met de gereedschappen die nodig zijn om de economische voordelen van energietransitie aan alle lokale partijen te kunnen tonen. In de nieuwste publicatie van Energy Cities worden verschillende sociaal-economische aspecten getoond van de energietransitie en worden de lokale economische voordelen ondersteund met feiten en cijfers.

Klimaatverbond Nederland is lid van Energy Cities. Hierdoor is de publicatie 'Economic impact of the energy transition at the local level' door uw gemeente, provincie of waterschap gratis op te vragen door een e-mail te sturen naar info@klimaatverbond.nl.