Eind mei meldde Minister Kamp aan de Tweede Kamer de oprichting van de Nederlandse Investeringsinstelling (NII). Rinda den Besten en Gerdi Verbeet, voorzitters van respectievelijk de PO-Raad en kenniscentrum Ruimte-OK / Waarborgfonds Kinderopvang, kijken uit naar de samenwerking met de NII. Den Besten: “Goed onderwijs voor de leerlingen vraagt om betere schoolgebouwen. Om dat te realiseren wacht ons de komende jaren een enorme investeringsopgave. Via een Green Deal proberen we de realisatie van duurzame scholen te bevorderen. Daaraan werken we momenteel samen met onder andere schoolbesturen en gemeenten.”

Verbeet: “De financiering van die investeringen is om allerlei redenen zeer problematisch. De NII biedt goede kansen, als tenminste de juiste financiële garanties aan de beleggers kunnen worden afgegeven.”

Het doel van de NII is pensioenfondsen en verzekeraars in staat te stellen meer vermogen in de Nederlandse economie te investeren. Dat kan door hun behoefte aan langlopende investeringen te koppelen aan de kredietvraag ter financiering van (grote / gebundelde) projecten. Onderwijsprojecten zijn bij uitstek geschikt voor financiering via de NII. Dat komt door het langjarige karakter van investeringen in onderwijsgebouwen, ten tweede door de grote omvang van het Nederlandse onderwijsvastgoed en ten derde door de toenemende behoefte aan nieuwe vormen van financiering in het onderwijs. Dat hebben ook de kwartiermakers van de NII opgemerkt. Een aantal gemeenten, schoolbesturen en ook kinderopvangorganisaties hebben concrete interesse getoond in het bundelen van hun vastgoed in een investeringsfonds, en vormen daardoor mede de basis voor de oprichting van de NII.