Toenemende hitte leidt steeds vaker tot problemen in bestaande woningen. Niet iedere woning of bewoner loopt evenveel risico op hittestress. Welke factoren van invloed zijn, en hoe die vertaald kunnen worden in concrete maatregelen – dat is waar het nieuwste onderzoek ‘hitte in bestaande woningen 2.0’ over gaat. Dit onderzoek, dat onderdeel is van het Nationaal Kennis en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) is begin 2023 gepubliceerd en bouwt voort op het eerder uitgevoerde onderzoek uit 2021.

2.0

Klimaatverbond Nederland is gevraagd om input te leveren in het kader van dit onderzoek. De resultaten zijn gebundeld in de handreiking ‘Hitte in bestaande woningen 2.0’. Dit is een herziening van de handreiking uit 2021 en biedt gemeenteambtenaren, woningcorporatiemedewerkers en andere geïnteresseerden concrete maatregelen om de temperatuur in de woning te beperken. Het document is opgedeeld volgens het ‘hittedrieluik’ Gebied – Gebouw – Gebruiker.

Gebied – Gebouw – Gebruiker

Voor ‘gebied’ geeft de handreiking inzicht in hoe omgevingsfactoren hitte in een woning beïnvloeden. Kaarten helpen om buurten en gebouwen die kwetsbaar zijn voor hitte in beeld te krijgen. Daarnaast heeft voor ‘gebouw’ de vraag welke woningtypen het kwetsbaarst zijn, geresulteerd in een ‘hittelabel’. Dit label geeft op basis van specifieke woningkenmerken een indicatie van de mogelijkheid dat de woning oververhit raakt. Tot slot is voor ‘gebruiker’ gekeken wie het meest kwetsbaar is voor hitte. Daarbij wordt de broosheidsindex ingezet – een index die de sociale, psychologische en fysieke kwetsbaarheid van mensen uitdrukt.

Triple risk

Uiteindelijk is het idee om een ‘triple-risk’ kaart te maken, die de kwetsbaarheid voor hitte voor de drie invalshoeken, Gebied – Gebouw – Gebruiker, over elkaar heen legt. Aan deze kaart wordt nog gewerkt.

Webinar Hitte in bestaande woningen 2.0

Wil je meer weten over het NKWK-onderzoek ‘Hitte in bestaande woning 2.0’? De Community of Practice Hitte van Samen Klimaatbestendig in samenwerking met Klimaatverbond Nederland organiseert een webinar over dit onderwerp op 2 maart 2023, van 15:30-17:00 uur.

Je kunt je aanmelden via deze link.