Met de aanleg van 102 zonnepanelen op het dak van het stadhuis wekt de gemeente Tiel een nog groter deel van de benodigde stroom zelf op. Samen met de 72 panelen die in 2005 zijn neergelegd, wordt nu jaarlijks 30.000 KwH opgewekt. Dat komt overeen met het stroomverbruik van tien gemiddelde huishoudens. De gemeenteraad van Tiel heeft in maart 2014 een krediet van 32.500 euro beschikbaar gesteld voor de aanschaf van de extra zonnepanelen. Hiermee draagt de gemeentelijke organisatie een steentje bij aan de doelstelling dat het aandeel duurzame energie in 2020 tien procent bedraagt.

De nieuwe zonnepanelen hebben een hoger rendement dan de oude. De 184 panelen samen leveren nu circa 7% op van de elektriciteit die jaarlijks nodig is voor de diverse gemeentelijke panden.