Volgt uw gemeente Wageningen op dit jaar als Solar City? Klimaatverbond, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Holland Solar, Solar Magazine en andere partners organiseren in het kader van de Solar Days de ‘Solar City 2014-verkiezing’. Nederlandse gemeenten die volop zonne-energie toepassen (zowel zonnestroom als thermische zonne-energie) gaan de strijd aan om de titel Solar City 2014 te mogen voeren. Gemeenten kunnen vanaf vandaag het aanmeldformulier invullen en opsturen. Waaraan moet uw Solar City 2014 voldoen?

Uit alle inzendingen nomineert een vakjury drie gemeenten. Welke drie gemeenten genomineerd worden wordt eind april bekend gemaakt. Een vakjury en het publiek bepalen welke gemeente de titel Solar City 2014 mag dragen. Wie Wageningen mag opvolgen als Solar City wordt tijdens het Nationale zonne-energiedebat in Wageningen (op 15 mei a.s.) bekend gemaakt. De inzendingen voor Solar City 2014 worden beoordeeld aan de hand van zeven verschillende criteria:

  • nttMate van toepassing: Binnen de gemeente wordt een aanzienlijke hoeveelheid zonne-energie (zonneboilers, pv en/of passieve zonne-energie) opgewekt.
  • nttWijze van toepassing: In de gemeente staan enkele in het oog springende zonne-energie projecten binnen de gebouwde omgeving
  • nttEigen toepassing: In verschillende eigen gebouwen van de gemeente wordt zonne-energie toepassing t.b.v. energievoorziening (voor warmte of elektriciteit).
  • nttMarktontwikkeling: De gemeente stimuleert actief de innovatie en kennisontwikkeling voor het bedrijfsleven.
  • nttInpassing in de stad: In de gemeente zijn voorbeelden te vinden van architectonisch (on)zichtbaar mooi geïntegreerde zonne-energiesystemen in gebouwen.
  • nttLaagdrempelige administratie en regelgeving: De gemeente voorziet in goed toegankelijke Informatievoorziening voor inwoners en bedrijven over de toepassing en regelgeving rond zonne-energie.
  • nttActieve stimulering: steunt actief of initieert effectieve zonne-energieacties en campagnes om op deze wijze samen met inwoners en bedrijven het aandeel zonne-energie in de gemeente te vergroten.

Doe ook mee! Stuur uw aanmelding voor 15 april a.s. aan solarcity2014@solardays.nl. Meer informatie over de wedstrijd en de Solar Days in mei: www.solardays.nl