Verbetering van binnenmilieu en energieprestaties op scholen. Daaraan werken verschillende partijen samen binnen het programma Duurzame Scholen Noord-Holland.

Van een duurzaam programma van eisen tot een lespakket en van slimme financieringsconstructies voor technische maatregelen tot een duurzame meerjarenonderhoudsplanning. Tijdens de 'voucherdagen techniek & financiering' in november/december kunnen medewerkers van gemeenten en scholen die zich bezig houden met onderwijshuisvesting ontwerptekeningen, offertes van installateurs en bouwbedrijven, contracten etc. voorleggen aan experts die daarop direct en kosteloos advies geven.

Tijdens de Noord-Hollandse NME-dag op 25 november hoort u meer over het 'hoe & wat' van het programma en het spoor gedrag/educatie in het bijzonder. Medewerkers van NME-centra, bestuurders en beleidsmedewerkers klimaat en onderwijshuisvesting van Noord-Hollandse gemeenten zijn van harte uitgenodigd. Meer informatie en aanmelden: www.duurzamescholennoordholland.nl
 

Het Klimaatverbond is samen met het IVN Consulentschap Noord-Holland en GDO betrokken bij de provinciale uitrol van het lespakket van Energieke scholen.