De noordelijke provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Noord-Holland willen de komende jaren aanzienlijk meer duurzame energie opwekken. Het aandeel duurzame energie bedraagt nu nog 8,4 procent, terwijl dit in 2020 21 procent moet zijn. Het aandeel duurzame energie loopt op tot 31 procent als ook de plannen voor windmolenparken voor de kust van Noord-Holland, Friesland en Groningen worden meegerekend. Noord-Nederland is de eerste regio die een eigen plan neerlegt voor meer duurzame energie, zoals afgesproken in het Nationaal Energieakkoord.

De plannen betekenen onder meer dat de Eemshaven en de havens in Harlingen en Den Helder als uitvalsbasis gaan dienen voor de assemblage en de plaatsing en onderhoud van windturbines op zee, het verder ontwikkelen van de 'power to gas'-technologie (waarbij stroom wordt omgezet in gas) en allerlei energiebesparende maatregelen in woningen. Minister Kamp juicht de noordelijke plannen toe. ''Het combineren van het terugbrengen van CO2 uitstoot en het verzilveren van economische kansen is alleen mogelijk als verschillende regio's in Nederland meewerken aan het uitvoeren van het Energieakkoord. Het is heel goed dat de noordelijke provincies nu het voortouw nemen en vooroplopen bij het uitvoeren van het Energieakkoord.''