Door klimaatverandering neemt de kans op overstromingen en verdroging toe. Tegelijkertijd bieden maatregelen om risico's te beperken kansen voor nieuwe economische activiteiten. Tijdens OASE 2012, het eerste grote klimaatcongres in de Achterhoek en de Liemers, gaan overheden, bedrijven en kennisinstellingen op 28 september samen op zoek naar de mogelijkheden.

De beste ideeën worden met steun van de Radboud Universiteit Nijmegen en Waterschap Rijn en IJssel uitgewerkt tot concrete projecten. Tijdens het congres worden de nieuwste inzichten in ons toekomstig klimaat gepresenteerd door prof. dr. ir. Bram Bregman van de Radboud Universiteit Nijmegen en het KNMI. "Wie nu rustig afwacht wat er gaat gebeuren, vergeet zijn verantwoordelijkheid te nemen", volgens dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel, dat samen met de Radboud Universiteit Nijmegen het initiatief voor dit klimaatcongres heeft genomen.

Volgens Thijs de la Court, vicevoorzitter van Het Klimaatverbond, betrokken als partner bij OASE2012, is het daarvoor cruciaal dat organisaties ook anders met elkaar omgaan. "Zo heeft de gemeente Lochem haar dak beschikbaar gesteld aan de energie-coöperatie LochemEnergie om er zonnepanelen te plaatsen. Die panelen worden ingezet voor de Lochemse burgers, in het kader van het project van Slimme Netwerken. Als gemeentelijke organisatie hadden we dat nooit zo snel voor elkaar gekregen."

OASE2012 gaat daarom verder dan het traditioneel uitwisselen van kennis en opvattingen en brengt partijen bij elkaar in inspiratiesessies met de opdracht om met concrete ideeën te komen om van de nood een deugd te maken.  "Daar waar maatregelen noodzakelijk zijn, kun je zoeken naar manieren die niet alleen de risico's beperken, maar ook nieuwe kansen creëren. Je kunt misschien ook wel voordeel halen uit een langer groeiseizoen, of lonende combinaties maken met bijvoorbeeld waterberging", aldus Pieper. Door de beste ideeën  concreet te ondersteunen, zodat ze kunnen worden uitgevoerd, hopen de initiatiefnemers een belangrijke stap te kunnen zetten naar een klimaatbestendiger regio.

Programma

Dagvoorzitter Helga van Leur

9.30:     Ontvangst en registratie

10.00:   Opening dijkgraaf Hein Pieper met jeugddijkgraaf Lizanne Takke

10.20:   Zicht op klimaatscenario's. Bram Bregman, bijzonder hoogleraar klimaat, wetenschap en beleid (Radboud Universiteit)

10.45:   Slimme verbindingen tussen overheid, ondernemers en organisaties. Discussie o.l.v. Jan Bart Wilschut (Regio Achterhoek) Met: Dirk Siert Schoonman (LTO Noord), Henk Wubbels (Waterschap Rijn en IJssel), Annemieke Traag (Provincie Gelderland), Thijs de la Court (gemeente Lochem en Klimaatverbond), Steven Kroon (gemeente Doetinchem), Martin Stor (Achterhoek Centrum Technologie)

11.45:   Adaptatie versus risicomanagement. Toine Smits, hoogleraar duurzaam waterbeheer (Radboud Universiteit Nijmegen)

12.15:   LUNCH

13.15:   Inspiratiesessies

15.45:   Uitreiking vouchers voor uitwerking van beste ideeën

17.00:  Afsluiting en borrel

Meer info: www.wrij.nl/oase.