Een overgrote meerderheid van 89,7 procent van de basisschoolleerlingen woont op loopafstand (minder dan 1 km) van school en 97 procent op fietsafstand (minder dan 2 km). Toch komt slechts tweederde te voet of per fiets en 30 procent wordt met de auto gebracht.

Slechts 17 procent van de basisschoolkinderen gaat zelfstandig naar school. Kinderen blijken ook nog steeds dikker te worden. Dit blijkt uit onderzoek van Ineke Spapé van adviesbureau SOAB in opdracht van Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV). De conclusie luidt dan ook: laat kinderen weer bewegend naar school gaan!

"De beleving van ouders van de verkeersonveiligheid is een belangrijke verklaring voor het halen en brengen van de kinderen. Gevolg is dat kinderen steeds minder verkeerservaring opdoen. Dat vormt een risico wanneer ze (zelfstandig) naar de middelbare school moeten, die vaak verder weg ligt", zegt Spapé. Kinderen hebben overigens vaak een veel reëlere kijk op de knelpunten op de weg van huis naar school dan hun ouders. Ouders zien alleen de problemen bij het parkeren bij de school. Met meer aandacht voor de fiets- en wandelroutes kunnen kinderen nog beter zelfstandig naar school, waarmee ook het parkeerprobleem wordt opgelost.

De visie van de ouders beperkt zich vaak tot de parkeersituatie bij de school. Kinderen vinden lopen en fietsen bovendien veel leuker dan op de achterbank zitten: het maakt hen zelfstandig, het helpt hen aan een goede conditie, bewegen gaat overgewicht tegen en het is bovendien beter voor het klimaat.

Wetenschappers waarschuwen ons al sinds 1990 voor klimaatverandering. Wereldwijd zou de gemiddelde temperatuur niet meer dan twee graden mogen stijgen ten opzicht van het preindustriële niveau. Klimaatverandering leidt tot toenemende weersextremen en heeft negatieve gevolgen voor de voedselproductie, de beschikbaarheid van drinkwater, de kustveiligheid en leidt uiteindelijk tot sociale onrust. Volgens het rapport 'Turn Down The Heat' van de Wereldbank dat afgelopen jaar verscheen, koersen we af op zeker vier graden temperatuurstijging deze eeuw, als we niet rigoureus het roer omgooien.

Het is daarom belangrijk om kinderen op jonge leeftijd bewust te maken van de gevolgen van hun mobiliteitskeuze voor het klimaat, de luchtkwaliteit, hun eigen gezondheid en de verkeersveiligheid. Om deze reden organiseert het Klimaatverbond dit jaar voor de achtste keer in de Europese mobiliteitsweek (tussen 16 september en 5 oktober) de Groene Voetstappen campagne: kinderen die lopend of met de fiets naar school gaan ontvangen hiervoor per keer één groene voetstap in de vorm van een sticker. Alle verzamelde voetstappen in Nederland en andere Europese landen worden tijdens de VN Klimaattop in Polen aangeboden aan de voorzitter Christiana Figueres. Ook worden er in Nederland lokale kinderklimaattoppen georganiseerd en biedt het Klimaatverbond in samenwerking met andere organisaties themalessen en extra activiteiten aan.

Dus: Doe dit jaar tussen 16 september en 5 oktober ook mee en meld je aan als school of als gemeente! De afgelopen acht jaar hebben gemiddeld 50.000 Nederlandse kinderen per jaar laten zien dat lopen en fietsen leuk, gezond en klimaatvriendelijk is door mee te doen aan de Groene Voetstappen campagne. Sluit u nu ook aan bij deze kinderen en doe mee!