De energiebelasting is het belangrijkste obstakel op weg naar haalbare business cases voor collectieve zelflevering voor duurzame energie. Vorige week is daarom een oproep verschenen in dagblad Trouw en verstuurd naar de Tweede Kamer.

nt136 Bestuurders van gemeenten en provincies steunen inmiddels al de oproep om de energiebelasting voor zelflevering af te schaffen. Dit moeten er nog meer kunnen worden! Op 21 november heeft de Tweede Kamer hier al in eerste termijn over vergaderd, maandag 5 december volgde de tweede termijn met een motie van kamerlid Marieke van der Werf (CDA) in lijn met onze oproep om deze doorbraak te realiseren.

nt 

ntDe steun van iedere extra bestuurder kan net het extra zetje zijn op weg naar het mogelijk maken van grootschalige opwekking van eigen wind en zonne-energie! Kijk dus op de lijst of uw gemeente of provincie al heeft ondertekend. En anders kent u wellicht nog een bestuurder van een gemeente of provincie (ook niet-leden van het Klimaatverbond) in uw regio of netwerk die dit nog niet heeft gedaan. Steunbetuigingen kunt u mailen naar: info@klimaatverbond.nl.