Tijdens het VerbindingsFestival is door een groot aantal partijen de Intentieverklaring ‘Klimaatverandering en koeling gebouwen’ ondertekent. Klimaatverbond Nederland is één van die partijen. Directeur Petra Lettink ondertekende namens de organisatie de intentieverklaring .

De standaarden voor het ontwerp van gebouwen moeten rekening gaan houden met warmere zomers en de groeiende behoefte aan koeling. Die overtuiging is terug te lezen in de intentieverklaring ‘Klimaatverandering en koeling gebouwen’, die op het Verbindingsfestival werd ondertekend door een breed spectrum betrokkenen en belanghebbenden uit de bouw- en vastgoedsector.

De urgentie is voor de intentieverklaring is duidelijk te proeven volgens het OSKA-actieteam, bestaande uit organisaties FME/NVKL, ISSO, Ministerie BZK, NEN, NL Ingenieurs en Klimaatverbond Nederland.

“We zijn opgevoed met de gedachte dat we vooral moeite doen om het voldoende warm te krijgen in onze woningen”, zegt Jan Engels, projectleider koeltebeleid bij Klimaatverbond Nederland. “Daarbij gaan we voorbij aan de gevolgen van de klimaatverandering, in combinatie met de noodzaak tot het beter isoleren van onze woningen om het totale energieverbruik terug te dringen.”

De groeiende koeltebehoefte - door toenemende klimaatverandering - hoeft geen extra opgave te zijn in onze energie- en warmtetransitie. Er ontstaat juist een kans als we de warmte- en koudevraag in samenhang gaan benaderen, bijvoorbeeld door zomers te koelen door de overtollige warmte ‘te oogsten’ en op te slaan voor gebruik op een ander moment. Dat lukt alleen als we daar integraal rekening mee houden: zowel bij de inrichting van het gebied, het gebouw als de gebruiker. Om dit proces van een goed ontwerp mogelijk te maken, is het van belang dat wet- en regelgeving hier nauw op aansluit, en deze voor ons land nieuwe benadering ondersteunt. Deze intentieverklaring is een mooie stap in de goede richting en wij vinden het als initiatiefnemer van deze verklaring erg goed om te zien dat deze ontwikkeling breed ondersteund wordt door alle relevante partijen.

Breed uitgedragen

Hij refereert met zijn opmerking over klimaatverandering aan het groeiende aantal hittegolven en de zachtere zomers. Tegelijkertijd is een trend zichtbaar van meer en betere isolatie, waardoor een focus op koeling des te belangrijker wordt. ‘Houd rekening met de toekomst bij het ontwerp’ moet volgens het actieteam OSKA dan ook het uitgangspunt zijn. Met de ondertekening van de intentieverklaring wordt duidelijk dat dit standpunt breed wordt uitgedragen.

Petra Lettink, directeur van Klimaatverbond Nederland, is blij dat haar organisatie één van de kartrekkers is voor deze intentieverklaring: “De groeiende koeltebehoefte - door toenemende klimaatverandering - hoeft geen extra opgave te zijn in onze energie- en warmtetransitie. Er ontstaat juist een kans als we de warmte- en koudevraag in samenhang gaan benaderen, bijvoorbeeld door zomers te koelen door de overtollige warmte ‘te oogsten’ en op te slaan voor gebruik op een ander moment”, 

“Dat lukt alleen als we daar integraal rekening mee houden: zowel bij de inrichting van het gebied, het gebouw als de gebruiker. Om dit proces van een goed ontwerp mogelijk te maken, is het van belang dat wet- en regelgeving hier nauw op aansluit, en deze voor ons land nieuwe benadering ondersteunt. Deze intentieverklaring is een mooie stap in de goede richting en wij vinden het als initiatiefnemer van deze verklaring erg goed om te zien dat deze ontwikkeling breed ondersteund wordt door alle relevante partijen.”

Van beleid naar praktijk

De lijst met ondertekenaars bevat organisaties die onder andere de overheidssector, installatietechniek en projectontwikkeling vertegenwoordigen. Zo ondertekenden bijvoorbeeld Klimaatverbond Nederland, Techniek Nederland en NEPROM de intentieverklaring [zie onderstaand de lijst met ondertekenaars, red.]. Onder leiding van de dagvoorzitter werd duidelijk welke urgentie de ondertekenaars voelen en waarom zij op deze manier hun stem laten horen, ieder vanuit eigen discipline en kracht. 

De ondertekenaars

BZK/ Klimaat en Energie, IPO, NEPROM, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, FME/NVKL, NL Ingenieurs, BNA, KNMI, Stichting CAS, ISSO en NEN.

Foto's: screenshots Verbindingsfestival