Op 22 april zal een grote groep partijen, waaronder Ministerie BZK, Bouwend Nederland, Neprom, NL Ingenieurs, Techniek Nederland, FME/NVKL, NEN, ISSO, KNMI, Stichting CAS en Klimaatverbond Nederland, de OSKA-intentieverklaring 'Koeling van gebouwen' ondertekenen.

Op het festival 'de gezonde stad' zal deze volgende stap om Nederland gezamenlijk klimaatadaptief te maken, worden gezet.

Aandacht voor koeltevraag

“Klimaatverbond Nederland is als aanjager van het koeltevraagstuk en initiatiefnemer van deze intentieverklaring blij met de aandacht voor dit onderwerp”, aldus Jan Engels, projectleider Koeltebeleid bij Klimaatverbond Nederland. Engels vervolgt: “Als we geen aanpak realiseren voor dit groeiende vraagstuk, grijpen bewoners noodgedwongen naar een airco en raken de klimaatdoelstellingen verder uit het zicht”

De aangesloten partijen zetten zich in voor de toenemende behoefte aan koeling van de gebouwen. Op deze manier worden gebouwen aangepast aan de toenemende hitte, en kunnen mensen er prettig en gezond leven.

OSKA-intentieverklaring 'Koeling van Gebouwen'

De OSKA-intentieverklaring ‘Koeling van Gebouwen’ is een verklaring dat is ontstaan bij het platform OSKA. De verklaring focust zich op de problematiek dat de klimaatverandering meer hittegolven zal veroorzaken, en dat het nodig is om in nieuwbouw en renovatie daar structureel rekening mee te houden.

De verklaring geeft aan welke standaarden daarvoor aangepast of nieuw ontwikkeld moeten worden en in welk tijdpad dat moet gebeuren. Een belangrijke plaats daarin heeft NTA 8800. Uitvoering van de intentieverklaring zal ervoor zorgen dat de miljoen woningen die Nederland wil bouwen, worden ontworpen en gebouwd rekening houden met hittegolven en sterk groeiende behoefte aan koeling. Er kan dan gedacht worden aan bouw-ontwerpen waarbij de zon buiten wordt gehouden (zonwering) en de warmte ’s nachts wordt afgevoerd (nachtventilatie).

Eisen en praktijkrichtlijnen

Het gaat hierbij om wettelijke eisen en praktijkrichtlijnen op nationaal niveau (zoals de NTA 8800 voor Energieprestatie en de ISSO/SV Publicatie zomercomfort) en aanpalende Europese standaarden (zoals EN-ISO 15927-4). Er wordt hierbij aangesloten op reeds in gang gezette ontwikkelingen en tijdspaden, waaronder de bepalingsmethode ten aanzien van de koeling die is opgenomen in NTA 8800 en de standaard met de onderliggende klimaatdata (NEN 5060).

OSKA

Het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA) richt zich op de uitvoeringspraktijk: de praktijk waarmee in Nederland dingen worden ontworpen, gebouwd en onderhouden. Standaarden, normen en richtlijnen, spelen hierin een belangrijke rol in bijvoorbeeld in aanbesteding en contracten. OSKA werkt eraan dat nieuwe inzichten over klimaatverandering meegenomen worden in standaarden.

Foto: Sora Shimazaki