Kamerlid Tofik Dibi is door de klankbordgroep Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid gekozen tot voorzitter van de klankbordgroep. De klankbordgroep begeleidt het onderzoek van de Tweede Kamer naar de kosten en effecten van klimaat- en energiemaatregelen.

De klankbordgroep bestaat uit de volgende leden:
Dhr. Tofik Dibi (voorzitter, GroenLinks)
Mw. Afke Schaart  (VVD)
Mw. Sjoera Dikkers (PvdA)
Dhr. Richard de Mos (PVV)
Dhr. Michiel Holtackers (CDA)
Dhr. Paulus Jansen (SP)

Het doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in wat er bekend is over kosten en effecten van klimaat- en energiemaatregelen, om zo de informatiepositie van de Kamer op dit terrein te versterken. Een extern onderzoeksbureau krijgt, door middel van een Europese aanbesteding, de opdracht om een uitgebreide analyse uit te voeren van beschikbare onderzoeken, rapporten en gegevens over kosten en effecten van klimaat- en energiebeleid. Dit onderzoeksbureau stelt op basis daarvan een integraal overzicht op van de beschikbare informatie over kosten en effecten per maatregel. Hierna zal de klankbordgroep reflecteren op de resultaten van het onderzoek en besluiten over een eventuele vervolgprocedure. De werkzaamheden van de klankbordgroep worden uiterlijk in maart 2013 afgerond.

Met dit onderzoek wordt uitvoering gegeven aan een van de drie voorstellen voor onderzoeken in het kader van de Toekomst- en Onderzoeksagenda 2012, die op 6 december 2011 door de Tweede Kamer zijn aangenomen.