Vrijdag 16 september organiseert Klimaatverbond Nederland een webinar over de koeltebehoefte als blinde vlek in het klimaatdebat. En dat terwijl klimaatverandering juist impact heeft op de koeltebehoefte van onze inwoners. Koeling telt vaak niet volwaardig mee in het klimaatbeleid.

Klimaatverbond Nederland stelt dat de groeiende koeltebehoefte geen additionele opgave is, maar een integraal onderdeel is van de warmtetransitie. Om daar verder duiding aan te geven organiseren wij op 16 september hierover een webinar. In dit webinar gaan we vanuit de drie G's (gebied-gebouw-gebruiker) verder in op de verschillende onderdelen van deze integrale opgave. Meepraten? Meld je hier aan.

In het onderstaande magazine wordt vanuit verschillende invalshoeken verdieping gezocht op dit thema. Klik op de visual hieronder om naar de interactieve versie van het magazine te gaan.

Magazine 5 - Koeltevraag - Klimaatverbond Nederland - Small