Nederland werkt aan een nationaal Klimaatakkoord. Het doel is om in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Waarom? Omdat we te veel broeikasgassen in de lucht brengen, waardoor de aarde opwarmt en het klimaat verandert. Om het proces rondom het klimaatakkoord goed te kunnen volgen, is onlangs een speciale website gelanceerd.

Via www.klimaatakkoord.nl worden geïnteresseerden regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang rondom het Klimaatakkoord. Nu bekend is wie er aan tafel zitten bij het Klimaatakkoord, is het echte werk begonnen. In het Klimaatakkoord moeten concrete afspraken staan over het verminderen van CO2-uitstoot. Het moet duidelijk zijn welke partij verantwoordelijk is voor het realiseren van resultaat. Daarom is het doel opgeknipt in kleinere doelstellingen per sector. De afspraken worden gemaakt binnen vijf sectoren:

  • nttElektriciteit (onder aanvoering van Kees Vendrik)
  • nttGebouwde omgeving (onder aanvoering van Diederik Samson)
  • nttIndustrie (onder aanvoering van Manon Janssen)
  • nttLandbouw en landgebruik (onder aanvoering van Pieter van Geel)
  • nttMobiliteit / transport (onder aanvoering van Annemieke Nijhof)

Deze vijf mensen vormen onder het voorzitterschap van Ed Nijpels het Klimaatberaad. Deze zomer moet er een akkoord op hoofdlijnen liggen. Aan het eind van dit jaar moet het akkoord rond zijn, waarna het begin 2019 van kracht moet gaan. 

ntDoel van het Nationaal Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord heeft één groot doel: om klimaatverandering tegen te gaan willen we in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Dat is 48,7 megaton (48,7 miljard kilogram) minder broeikasgassen. Het belangrijkste broeikasgas is koolstofdioxide (CO2). Daarom richten we ons in Nederland vooral op het verminderen van de CO2-uitstoot in de lucht. Om problemen te voorkomen neemt Nederland maatregelen. Daar hebben alle partijen elkaar bij nodig. In Nederland doen we dat door met elkaar - overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen – een klimaatakkoord te sluiten.

ntKlimaatakkoord van Parijs

De bovengenoemde maatregelen komen voort uit het ‘Akkoord van Parijs’ dat door 195 landen werd ondertekend. Dat gebeurde in december 2015 toen de Verenigde Naties (VN) een klimaattop in Parijs organiseerde.Ook Nederland ondertekende dat akkoord en stemde daarmee in de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius. Elk land moet eigen, nationale maatregelen nemen om het wereldwijd afgesproken doel te halen. 

ntVoortgang Klimaatakkoord

Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, informeerde op 11 april de Kamerleden over de voortgang van het Klimaatakkoord aan de hand van deze presentatie.

Meer informatie: www.klimaatakkoord.nl