Klimaatverbond Nederland heeft in 2012 het initiatief genomen om energiebesparing in schoolgebouwen een flinke zet vooruit te geven. Dit heeft geleid tot 3,5 jaar ondersteuning van gemeenten en schoolbestuur binnen Green Deal Scholen.

ntImpact 3,5 jaar Green Deal Scholen

Per 1 april 2018 is de Green Deal Scholen beëindigd. De resultaten liegen er niet om:

  • ntt80% van de gemeenten en 60% van de schoolbesturen in primair en voortgezet onderwijs is bekend met activiteiten van de Green Deal Scholen.
  • ntt80% van deze scholen en gemeenten hebben ambities geformuleerd t.a.v. duurzaamheid, of zijn daarmee bezig. 
  • nttDe partijen van de Green Deal hebben 793 telefoontjes/informatieverzoeken gehad.
  • nttEr zijn 5 regionale kennissessies georganiseerd.
  • nttVele tientallen artikelen gepubliceerd in online en offline vakbladen voor gemeenten, schoolbesturen en marktpartijen.
  • nttGreen Deal Scholen had op 50 bijeenkomsten spreektijd over duurzaamheid in schoolgebouwen.
  • nttGreen Deal Scholen heeft zich actief ingezet om de subsidieaanvraag voor advieskosten te vereenvoudigen. Met als gevolg dat er 170 subsidie-aanvragen zijn gedaan en 90% van de subsidieregeling is benut.

Bovendien is het online kennisportal voor een duurzaam en gezond schoolgebouw de afgelopen jaren goed gebruikt.
Door de activiteiten van de Green Deal Scholen is verduurzaming van scholen een vast onderwerp op de agenda van schoolbesturen en gemeenten geworden. Meer dan 80 voorbeelden laten zien wat er allemaal mogelijk is. Veel scholen nemen het initiatief, van simpel tot complex, en zorgen op die manier voor een gezonde leer- en werkomgeving. De volledige impactanalyse van de Green Deal Scholen is hier te vinden.

ntRol van Klimaatverbond Nederland

In 2012 heeft Klimaatverbond Nederland de samenwerking gezocht met alle relevante partijen die betrokken zijn bij onderwijshuisvesting van zowel primair als voortgezet onderwijs. Vier ministeries (OCW, BZK, EZK en I&M) hebben eind 2014 een Green Deal ondertekend samen met de PO-Raad, VO-raad, VNG, Ruimte-OK en Klimaatverbond Nederland. Deze partijen zijn na ondertekening aan de slag gegaan om vanuit de vraag schoolbesturen en gemeenten te ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van hun schoolgebouwen. Zij werkten in de uitvoering samen met RVO, Platform31 en GGD-GHOR Nederland.

Helaas is met het beëindigen van de Green Deal Scholen de opgave nog lang niet voltooid. Klimaatverbond Nederland pleit ervoor de lessen die geleerd zijn in de Green Deal Scholen te gebruiken om een vervolgaanpak vorm te geven die daadwerkelijk zorgt voor versnelling en opschaling. Samen met onze partner Ruimte-OK zoeken we naar mogelijkheden om dit voor elkaar te krijgen. Zodra we meer zicht hebben op de wijze waarop dit gaat gebeuren maken wij dat uiteraard bekend.

Meer info is te vinden op www.greendealscholen.nl.