De onafhankelijke stichtingen Entente Florale Nederland en Operatie Steenbreek zijn vanaf 1 januari 2019 officieel samengegaan. De nieuwe organisatie heet vanaf nu Stichting Steenbreek. De besturen van beide stichtingen zijn dit recent met elkaar overeengekomen.


ntBestuur

Om de overgang voorspoedig te laten verlopen en om er voor te zorgen dat de opgedane ervaringen, netwerken en kennis aan boord blijven wordt er een nieuw bestuur gevormd. In dit nieuwe bestuur, dat zal bestaan uit een Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur, nemen personen van onder andere Entente Florale en Operatie Steenbreek zitting in. Daarnaast wordt het bestuur aangevuld met een aantal nieuwe personen. Madeleen Helmer treedt namens Klimaatverbond Nederland toe tot het algemeen bestuur van de nieuwe stichting. De huidige secretaris Roel van Dijk blijft als algemeen secretaris betrokken als verantwoordelijke voor de uitvoering.

ntActiviteiten

De activiteiten die voorheen door beide stichtingen werden uitgevoerd, worden door de nieuwe stichting voortgezet. Dit betekent dat de nieuwe organisatie zowel de private als publieke ruimte gaat bestrijken met haar activiteiten. Met de huidige en nieuwe partners van Steenbreek worden in de komende tijd ook nieuwe activiteiten ontwikkeld. Klimaatverbond Nederland zal met enige regelmaat deze activiteiten onder de aandacht blijven brengen.

Foto: Operatie Steenbreek