Het succes van de klimaatconferentie in Parijs zal waarschijnlijk niet een daadkrachtig mondiaal klimaatbeleid gaan worden. Het succes zal vooral liggen in het versnellen, verbreden én verdiepen van samenwerking en het concretiseren van acties en daaraan gebonden financiering, zowel op het vlak van mitigatie als adaptatie. Daarom neemt Klimaatverbond Nederland, in afstemming met andere nationale en internationale partijen, het initiatief tot het formuleren van een 'oproep voor een daadkrachtig, lokaal, nationaal en mondiaal klimaatbeleid'. Deze oproep zal kort vóór de Parijs-conferentie in de grote dagbladen worden gepubliceerd, ondertekend door een maximaal aantal bestuurders van Nederlandse gemeenten, waterschappen én provincies.

De oproep zal verbonden zijn aan de Nederlandse Klimaatcoalitie. We gaan ervoor dat minstens 300 gemeenten, 8 provincies en 20 waterschappen de Klimaatverklaring zullen tekenen. Decentrale overheden pakken steeds meer hun verantwoordelijkheid. Internationale netwerken van decentrale overheden (zoals de Climate Alliance, Energy Cities, ICLEI) zullen in de voorbereiding naar Parijs een zeer actieve rol pakken. Ook nationaal, in Nederland, zal een beweging op gang komen. Klimaatverbond Nederland is goed gepositioneerd - als partner van de Climate Alliance, goed verbonden met Energy Cities en ICLEI én als partner in de Nederlandse Klimaatcoalitie - om hierin leiderschap te tonen.

Klik hier voor de (concept)tekst van de Klimaatverklaring. Voor informatie over (het ondertekenen van) de Klimaatverklaring kunt u contact opnemen met Ariane Lelieveld (Ariane.lelieveld@klimaatverbond.nl; 06-12519052).