De Solar Days, de promotiecampagne voor zonne-energie, start over een kleine twee maanden. Van 12 tot 18 mei staat Nederland in het teken van zonne-energie. Het Klimaatverbond organiseert deze campagne in opdracht van Stichting Solar Days en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Om tijdens de Solar Days de groei van zonne-energie in Nederland een extra zet te geven - zodat het niemand meer kan ontgaan dat een investering in zonne-energie goed is voor je portemonnee en van groot belang is voor het klimaat - roepen we alle gemeenten en provincies op om actief mee te doen aan de Solar Days-campagne.

Wat kunt u doen?
Zet uw gemeente landelijk op de kaart als koploper op het gebied van zonne-energie en doe mee aan de SolarCity verkiezing 2014. Een Solar City is een gemeente in Nederland die zich positief inzet voor de toepassing van zonne-energie, op effectieve wijze inwoners en bedrijven betrekt bij de lokale duurzame energietransitie en waar bijzondere projecten zijn gerealiseerd op het gebied van zonne-energie. Wageningen scoorde goed op al deze gebieden en was Solar City 2013. Volgt uw gemeente Wageningen op als Solar City 2014? Aanmelden kan tot 15 april en de voorwaarden zijn te vinden op de website van Solar Days.

Organiseer als gemeente activiteiten tijdens de Solar Days en roep uw inwoners op om hun huizen open te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over zonne-energie. Betrek ook bedrijven en bedrijfsgebouwen. Op de website www.solardays.nl kunnen evenementen worden aangemeld en bekeken.

Op 15 mei zal het nationaal zonne-energie debat plaatsvinden in het Orion-gebouw van de Universiteit van Wageningen. Het debat wordt georganiseerd door Het Klimaatverbond, gemeente Wageningen, Stichting Zonne-energie Wageningen en Holland Solar, de belangenorganisatie voor zonne-energie. Voorafgaand aan het debat vindt er een sessie voor gemeenten plaats waarin de belangrijkste issues die nu spelen in het lokale klimaatbeleid ten aanzien van zonne-energie aan de orde zullen komen.

Algemeen: heeft u interessant nieuws over zonne-energie, tip de organisatie (annemarie.pronk@klimaatverbond.nl of petra.lettink@klimaatverbond.nl). Dit nemen we graag mee in de uitingen aan de pers rond de Solar Days.

Planning

  • nttNu: werving van zoveel mogelijk deelnemers en activiteiten. Zet de activiteiten op de kaart en roep inwoners op zich aan te melden via www.solardays.nl (persbericht hierover zal op 26 maart worden verstuurd en op de website worden gepubliceerd)
  • nttNu: werving gemeenten voor de Solar City-verkiezing 2014 (http://solardays.nl/solarcity-2014/nominaties-solar-city-2013)
  • ntt7 april vooraankondiging nationaal zonne-energie debat: werven van bezoekers
  • nttEind april: jury maakt drie nominaties gemeenten bekend. Roep mensen op te stemmen op een van de drie genomineerde gemeenten voor de titel Solar City 2014.
  • ntt7 mei: verzending persbericht Solar Days 2014
  • ntt12 mei: start Solar Days
  • ntt15 mei: nationaal zonne-energiedebat en bekendmaking Solar City2014.
  • ntt18 mei (24.00 uur): einde Solar Days 2014

Gebruik op Twitter #solarDaysNL en #SolarCity2014.