Staat u aan het begin van een project om doelgroepenvervoer/regiotaxi opnieuw aan te besteden? Heeft u de ambitie om dit emissieloos vervoer te laten zijn de komende jaren? Meld u dan aan voor de "buyer group Doelgroepenvervoer/regiotaxi" en profiteer van deskundige begeleiding om uw ambities te realiseren.

Klimaatvebrond Nederland neemt deel aan deze buyer group. De ontwikkeling van emissieloos doelgroepenvervoer/regiotaxi behoeft een andere aanpak dan we gewend zijn. Er is een Coalition of the willing gevormd en nu is het tijd om verdere stappen te zetten.

Waarom een buyer group?

Om te ontdekken hoe we hier verandering in kunnen brengen starten we met een buyer group Doelgroepenvervoer/regiotaxi. De deelnemers gaan direct aan de slag met hun eigen concrete cases zodat de kennis die wordt ontwikkeld direct in de praktijk kunnen brengen.

In de buyer group worden gemeenten en provincies verbonden, waarbij ieder de eigen ambities op het onderwerp  realiseert. Samen ontwikkelen de deelnemers een marktvisie en strategie waarmee goede ideeën en hoge ambities een kans van slagen hebben. De onderlinge verbinding leidt tevens tot massa en biedt daarmee een interessant perspectief voor de markt. Hierdoor wordt niet alleen zero emissie doelgroepenvervoer gerealiseerd, maar ook de kennis ontwikkeld die nodig is zodat véél meer organisaties concrete stappen kunnen zetten in de ontwikkeling naar zero emissie vervoer.

Wat gaan we doen?        

Met de deelnemende gemeenten en provincies starten we samen één buyer group. Tot aan de zomer van 2020 werken we aan het opstellen van een concreet plan van aanpak. Hierin leggen we met elkaar de stappen vast hoe we, in 20 maanden tijd, vorm gaan geven aan een gezamenlijke, gedeelde marktvisie en strategie om deze vervolgens in de markt te gaan zetten.

De specifieke invulling van de buyer group staat de deelnemers vrij zelf vorm te geven. Dit kan door óf gezamenlijk een aanbestedingstraject te doorlopen óf een eigen aanbesteding vorm te geven. We verkennen of het haalbaar is om collectieve aanbestedingen op te zetten, of we zo een aantrekkelijk perspectief kunnen bieden aan de markt én de markt kunnen uitdagen om met passende en inspirerende oplossingen te komen.

Tot de zomer werken we in een aantal sprintsessies aan de kaders van de opgave, die we verankeren in het plan van aanpak en ronden we dit proces af, om deze daarna gezamenlijk op te pakken en uit te voeren. De deelnemers worden hierbij ondersteund door een projectleider en een secretaris (Ruud Scheerder, PIANOo) en diverse experts.  

Wie zoeken we?

Wij zijn op zoek naar gemeenten en provincies met een concrete (doelgroepen) vervoer- en emissie opgave. Die behalve een goed vervoerscontract ook daadwerkelijk willen kiezen voor emissieloos doelgroepenvervoer/regiotaxi. We zoeken organisaties die hier in willen investeren door tijd vrij te maken en kennis te delen met elkaar, zodat we samen sterker worden.

Deelnemen kan op twee manieren:

  1. Deelnemen in de kerngroep  
    Hier bevindt u zich in de kopgroep en gaan we concreet met uw opgave aan de slag. Samen met andere gemeenten en provincies zet u de lijnen uit, ontwikkelt u met diverse experts de aanpak, die u vervolgens gezamenlijk in de praktijk kunt brengen. Zo krijgt u directe feedback op uw eigen case en komt u dichterbij de realisatie van emissieloos vervoer.
  2. Deelnemen in de eerste schil
    In de eerste schil zitten de deelnemers die van plan zijn om in de toekomst emissieloos doelgroepenvervoer/regiotaxi aan te besteden en zich nu al willen oriënteren hoe ze hier vorm aan kunnen geven. Vanuit de eerste schil wordt u betrokken en kunt u input leveren, advies geven en kennis delen over de stappen die de kerngroep doorloopt. Zo bouwt u mee aan een aanpak, die u begrijpt en later kunt implementeren.

Deelnemen?

Stuur een bericht naar Ruud Scheerder via ruud.scheerder@pianoo.nl. Hij zal dan spoedig contact met jullie opnemen om te verkennen of dit traject interessant is.

Rijkswaterstaat en PIANOo starten met 13 buyer groups. Zij werken hierin samen met verschillende partners. De buyer groups worden gefinancierd vanuit de Klimaatenveloppe van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en uit het budget circulair bouwen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hiermee geeft de Rijksoverheid een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

Foto: Biontologist - Gemeente Amsterdam