Ouders die willen helpen de school van hun kind duurzamer te maken, kunnen zich aanmelden bij www.HouVanjeSchool.nl Vanaf Valentijnsdag start de campagne #HouvanjeSchool van initiatiefnemers Green Deal Scholen, Eco-Schools, Ouders & Onderwijs en de Dutch Green Building Council (DGBC). De campagne vindt plaats in het kader van het project ’Waardevolle School’.

Met de Valentijnsactie willen de initiatiefnemers ouders van minimaal 100 scholen op weg helpen bij het maken van een verbeterplan voor een gezonde, duurzame en betaalbare school.

“Rondom vrijwel iedere school zijn ouders te vinden die vanuit hun professionele kennis een bijdrage kunnen leveren. Bijvoorbeeld omdat zij een achtergrond hebben in de bouw, installatietechniek, duurzaamheid of de zakelijke dienstverlening”, zegt Marco van Zandwijk van de Green Deal Scholen. “Vanuit hun kennis én motivatie zijn juist zij degenen die schoolbesturen en schoolleiders op weg kunnen helpen.

Ook ouders maken het verschil

Met de lopende Green Deal Scholen (2015-2017) willen sectororganisaties en overheid schoolbesturen actief op weg helpen om hun schoolgebouwen te verduurzamen. De ervaring leert dat naast schoolbestuur, schoolleiders en leerkrachten, ook de ouders het verschil maken bij het daadwerkelijk van de grond krijgen van de verduurzaming van scholen. Door ouders actief te ondersteunen, hopen de initiatiefnemers dat het gebrek aan tijd en kennis niet langer een knelpunt vormt om met duurzaamheid binnen de school aan de slag te gaan.

“Door onze krachten te bundelen verwachten wij dat de vraag naar verduurzaming meer gaat loskomen”, zegt Van Zandwijk. “Nu vinden veel trajecten rondom het thema duurzaamheid op school nog los van elkaar plaats. Zodra de leskist is verdwenen, verdwijnt ook de energie om met de verkregen inzichten echt iets te gaan doen. Ook Anna Vanderveen van Eco-Schools vindt dit een gemiste kans. “Juist in de samenhang kun je veel bereiken. Ons advies is dan ook om alle partijen om de school heen nauw te betrekken en daarbij een duidelijke link te leggen met het onderwijs.

School en ouders in dialoog

De invalshoek om school en ouders actief met elkaar in dialoog te brengen rondom het thema duurzaamheid sluit aan op de werkwijze van het platform Ouders & Onderwijs. Directeur Peter Hulsen zegt daarover: “Met #HouVanJeSchool kunnen ouders actief bijdragen aan de school van hun kind. Het gebouw draagt sterk bij aan de sfeer binnen de school en aan de kwaliteit van het onderwijs. Betrokken ouders met expertise rond duurzaamheid en gebouwkwaliteit zetten zich daar graag voor in.”

Voor de Dutch Green Building Council past dit initiatief binnen het Deltaplan Duurzame Renovatie, waarmee de DGBC de verduurzaming van bestaande utiliteitsbouw wil versnellen. Annemarie van Doorn van DGBC wil met deze brede benadering een impuls geven aan het daadwerkelijk grootschalig verduurzamen van scholen, waarin juist ook de ouders zelf een cruciale rol kunnen vervullen. “Ouders weten als geen ander hoe belangrijk een gezond en duurzaam schoolgebouw is, laten wij hen dan ook stimuleren om aan de slag te gaan en hun expertise in te zetten” aldus van Doorn. 

Ondersteuning en actiepakket

Aanmelden kan vanaf vandaag via www.HouVanjeSchool.nl. Met de ouders die zich aanmelden werken de partijen naar een traject dat start in het nieuwe schooljaar. Voor het op te stellen verbeterplan is een praktisch actiepakket beschikbaar.