Het Klimaatverbond vraagt uw aandacht voor de onderstaande oproep van wethouder duurzaamheid, wijken en mobiliteit Rob van Doorn van gemeente en Klimaatverbond-lid Haarlem.

Geacht lid van het Klimaatverbond,

Mede namens wethouder Rob van Doorn van de gemeente Haarlem graag uw aandacht voor het volgende.

Enige tijd geleden heeft onze gemeente het bericht ontvangen dat de subsidie op het maatwerkadvies t.w.v. € 200 is uitgeput. Deze uitputting is zo snel gegaan dat wij ons er door overvallen voelen.

De uitvoering van lopende projecten komt in gevaar. Dit betekent dat mensen die al een afspraak hebben voor een maatwerkadvies, door ons afgezegd moeten worden. Wij willen het vertrouwen van onze inwoners niet beschamen en we willen hun steun voor het onderwerp duurzaamheid behouden. Vandaar dat wij de gang van zaken niet acceptabel vinden en dat wij de afspraken voor de maatwerkadviezen door willen laten gaan.

Wethouder Rob van Doorn wil graag in contact komen met medestanders van gemeentes waar dit ook speelt. Gezamenlijk kunnen wij onze mening bij de centrale overheid kenbaar maken en de eis neerleggen dat de reeds ingeplande afspraken voor dit jaar gewoon afgemaakt kunnen worden. Het Klimaatverbond ondersteunt deze actie en zet zich in om het optimale resultaat te halen.

U kunt zich via dit email adres eturan@haarlem.nl melden, dan komen uw gegevens bij Rob van Doorn terecht. Hij neemt contact met u op. Graag uw naam en functie en die van uw verantwoordelijke bestuurder, telefoonnummers en emailadressen melden! 

Alvast bedankt,

Rob van Doorn

wethouder duurzaamheid, wijken en mobiliteit van gemeente Haarlem