Op 1 februari 2018 vond het 3e GEA jaarcongres plaats, in de European Green Capital van 2018, Nijmegen. Ruim 650 deelnemers kwamen naar De Vereeniging in Nijmegen om kennis te delen en inspiratie op te doen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

GEA-voorzitter Asje van Dijk opende het congres en deelde zijn ambitie: “We moeten doorpakken op de energietransitie. We hebben afrekenbare doelen en moeten de vrijblijvendheid voorbij. We gaan aan de slag met laaghangend fruit én nieuwe technieken en processen.” 

Derk Loorbach van Drift schetste de uitdaging die er ligt in de komende raadsperiode. “Willen we de doelen halen van het energieakkoord van Parijs, dan is het Gelders Energieakkoord goed, maar niet goed genoeg. We moeten en kunnen beter, een trendbreuk is noodzakelijk. Grijp de kansen die komen: samen versnellen, het ècht anders doen.” De presentatie van Derk en een extra hand-out met do’s en dont’s kun je hier downloaden.

In het avondprogramma maakte Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde, een afspraak met ons: over 10 jaar is Gelderland koploper. “We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. De energietransitie is vooral een mentale en organisatorische transitie en in mindere mate een technische transitie. Wees niet bang!” Jans presentatie vind je hier. Op 2 februari verscheen een interview met Jan in het Parool.

Piet de Klein, wethouder in Beuningen, en Harriët Tiemens, wethouder in European Green Capital Nijmegen, namen ons mee in hun energietransitieproces. En met trots onthaalde Asje onze 199ste en 200ste deelnemers: gemeente Nijkerk, vertegenwoordigd door wethouder Wim van Veelen, en Regio Foodvalley, vertegenwoordigd door Lara de Brito, wethouder in Wageningen. Een waardevolle aanvulling op de samenwerking binnen het GEA.

Ingrid Thijssen, CEO van Alliander, gaf ons twee praktische tips: Pak de transitie programmatisch aan (per wijk) en Organiseer de dialoog met de burgers. Ook vulde ze de boodschap van Jan Rotmans aan: "De grootste uitdaging is de maatschappelijke verandering. Niet de techniek of de financiën. Vergeet bij samenwerking de netbeheerder niet. Onze expertise staat klaar voor gemeenten. Wij hebben de verantwoordelijkheid om kosten zo laag mogelijk te houden. Planning is nodig, net als afweging maken op investeringsagenda's.”

Natasja van den Berg, onze fantastische dagvoorzitter, en Thijs de la Court, Algemeen Secretaris van het GEA, sloten de avond af met de top 5 aan adviezen voor coalitieakkoorden voor na de gemeenteraadsverkiezingen. Tientallen tips en aanbevelingen staan klaar voor de college-akkoorden die daarop volgen. Klimaat en energie worden in álle Gelderse gemeenten een thema van belang. Het team van het Gelders Energieakkoord zal adviezen, tips en aanbevelingen persoonlijk inbrengen in alle Gelderse coalitieonderhandelingen. De top 5 aan adviezen is geschreven in de vorm van een 'commitment' van de te vormen coalities en vind je hier.