Op 30 oktober jl. hebben Klimaatverbond Nederland en Van Beek een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst getekend. Met de overeenkomst wordt een samenwerking die als sinds 2012 is begonnen, duurzaam voortgezet.

Klimaatverbond Energy Battle

Goed nieuws voor de Klimaatverbond Energy Battle. Het Arnhemse adviesbureau dat gespecialiseerd is in integraal energiemanagement geeft ieder jaar een prijs weg aan de gemeente of waterschap die de grootste energiebesparing realiseert in de Klimaatverbond Energy Battle, dé landelijke energiebesparingswedstrijd voor lokale overheden en waterschappen. De winnende gemeente of waterschap ontvangt van Van Beek een op maat gemaakt energieprofiel voor een gebouw naar keuze binnen het eigen gebied, zodat men meer grip kan realiseren op het energieverbruik. De prijs heeft een waarde van € 2.500,-.

Onderzoek naar energiemanagement gemeenten

In de afgelopen jaren hebben Klimaatverbond Nederland en Van Beek al meer projecten samen uitgevoerd. Het adviesbureau is onder meer betrokken geweest bij een onderzoek naar energiemonitoring en energiemanagement onder onze leden. Ook heeft Van Beek workshops verzorgd over energiemonitoring tijdens een van onze jaarcongressen.

Ondersteuning businesscase Warmetruiendag

De betrokkenheid van Van Beek gaat verder. Zo werkt het bedrijf actief mee aan Warmetruiendag. Samen met Van Beek is een rekenmodel ontwikkeld, waarmee bedrijven een eigen businesscase kunnen ontwikkelen. De businesscase geeft inzicht in 3 soorten winst: de maatschappelijke, financiële en klimaatwinst. Nu de actie van Warmetruiendag weer is gestart, kunnen bedrijven deze businesscase voor hun organisatie toepassen.

Duurzame samenwerking

Samen met Van Beek hopen we als Klimaatverbond Nederland vele mooie en duurzame bewustwordingsprojecten te realiseren op gebied van energie en klimaat. De vernieuwde samenwerkingsovereenkomst geeft het nodige vertrouwen.

Meer weten over Van Beek? Vraag een gratis EMS magazine aan!