Technisch dienstverlener Imtech heeft bekend gemaakt dat het recent orders ter waarde van circa 35 miljoen euro heeft verworven voor (verdere) verduurzaming van Nederlandse overheidsgebouwen. Naast diverse duurzame nieuwbouwinitiatieven wordt ook bij technisch beheer en onderhoud steeds vaker ingezet op energie-efficiëntie.

ntMVO en Kostenverlaging

René van der Bruggen, CEO Imtech: “Steeds vaker neemt de Nederlandse overheid het initiatief bij het verduurzamen van haar vastgoed, zowel in nieuwbouw als bij renovatie en onderhoud. Naast het overheidsbeleid op het gebied van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) speelt hierbij ook verlaging van de exploitatiekosten een belangrijke rol.”

ntNederlandse overheid en duurzaamheid

De Nederlandse overheid vervult een belangrijke voorbeeldfunctie met het oog op verdere verduurzaming van de vastgoedsector. Daarom staat het verder verduurzamen van de kantoorhuisvesting hoog op de politieke agenda. De noodzaak tot bezuinigingen vormt hierbij vaak een extra aanzet. Nu in de operationele kosten moet worden gesneden, is het besparen van energie extra interessant. Energie beslaat immers een substantieel deel van huurkosten waarop fors kan worden bespaard. De Rijks Gebouwen Dienst (RGD), de grootste kantoorhuurder van Nederland, stelt inmiddels hoge eisen aan duurzaamheid van de accommodaties. Zo moeten de te huren kantoren minimaal een energielabel C hebben en staat energiebesparing bij technisch beheer en onderhoud hoog op de agenda.

Lees hier het volledige bericht. (bron: Energie Media / Groene Lus)

Bekijk ook presentatie oud-minister Cramer 7 april 2011 Vastgoed 2011 over verduurzaming vastgoed.