Sinds 2012 heeft een grote meerderheid van de provincies alsmede een aantal grote steden zogenaamde 'publieke energiefondsen' in het leven geroepen. Anno 2015 beheren deze fondsen totaal een som van bijna 600 miljoen euro. De website www.publiekeenergiefondsen.nl biedt ontwikkelaars en andere professioneel betrokken partijen een overkoepelend overzicht van de fondsen. Daarmee fungeert de website als portaal naar publieke bronnen van duurzaam kapitaal.

Regionaal netwerk

De fondsbeheerders zetten naast middelen ook hun regionale netwerk in voor ontwikkelaars. Er worden nu al projecten gefinancierd rondom (onder meer) biomassa, zon-PV, laadpalen, groen gas, warmte, energiebesparing en technologische innovaties. Wekelijks worden nieuwe gesprekken aangegaan en worden financieringsaanvragen in behandeling genomen. Ontwikkelaars van een duurzaam energieproject kunnen bij de fondsen terecht voor leningen, garanties en participaties. Complementair aan private financiering. De locatie van een project is veelal bepalend. Op de website www.publiekeenergiefondsen.nl zijn de links naar de websites van de fondsen te vinden en kan er gecontroleerd worden een project aan de voorwaarden voldoet.

Maatschappelijke impact

De fondsbeheerders kijken kritisch naar de 'businesscase' voordat financieringen worden aangegaan. Het plan, de mensen, kasstromen, zekerheden en risico’s. Maar er is ook ruimte voor waardering van de maatschappelijke impact: duurzame energie, besparing, CO2-reductie, werkgelegenheid, innovatie. Juist door deze aanpak worden projecten gefinancierd die anders niet van de grond komen.