Ambassadeurs van Green Deal Scholen komen graag langs bij een overleg met u en uw schoolbesturen. De Green Deal biedt u onder andere een bijdrage aan het verduurzamen van het Integraal Huisvestingsplan en renovaties tot Nul op de Meter scholen. Wilt u meedoen aan een van de pilots of staat u open voor een gesprek? Neem contact op met Green Deal Scholen!

De uitvoering van de Green Deal Scholen is van start gegaan

Komende maanden komt de Green Deal graag langs bij u als gemeente om in uw overleg met schoolbesturen een toelichting te geven over het hoe en wat van de green deal scholen. Daarvoor zetten wij ervaringsdeskundigen in als ambassadeur. Het gaat hier om schoolbestuurders en medewerkers van scholen die zelf hun school of scholen hebben verduurzaamd. De eerste 6 ambassadeurs zijn inmiddels bekend en staan klaar om langs te komen. Gemeenten die de Green Deal Scholen op de agenda zetten van hun overleg kunnen zich melden via contactpersoon Ruud van Vliet, Klimaatverbond Nederland  .
https://www.ruimte-ok.nl/ambassadeur-green-deal-scholen

Gaat u in 2016 uw Integraal Huisvestingsplan actualiseren of concretiseren?En wilt u dit IHP samen met uw schoolbesturen verduurzamen?

Green Deal Scholen biedt u in 2016 de mogelijkheid van een bijdrage in de advieskosten. In de eerste fase van deze pilot stelt de GDS een financiële bijdrage beschikbaar voor ongeveer 5 pilotgemeenten en hun schoolbesturen. Dit is een bijdrage van 50% van de werkelijke kosten (tot een maximum van € 7.500,-) van een adviseur. De adviseur adviseert u op het onderwerp ‘Verduurzamen’, bij het opstellen van een nieuw Integraal Huisvestingsplan of het updaten van een bestaand IHP.
Daarbij gaat het om het verbeteren van het binnenklimaat, verminderen van energiegebruik en gebruik van hernieuwbare energiebronnen.
Contactpersoon: Wim Berns, VNG.
https://www.ruimte-ok.nl/duurzaam-integraal-huisvestingsplan

10 scholen krijgen de kans mee te doen in de eerste Nul op de Meter pilot binnen het programma Scholen vol Energie

Een School vol Energie heeft na een Nul op de Meter renovatie een gezond binnenmilieu, is energieneutraal en klaar voor de toekomst. De pilot is een onderdeel van de Green Deal Scholen onder begeleiding van Energiesprong | Platform 31.
https://www.ruimte-ok.nl/school-vol-energie

Helpdesk verduurzaming scholen

De helpdesk van de Green Deal Scholen is bereikbaar voor vragen over hoe verduurzaming van scholen aangepakt kan worden. Telefoonnummer is 088-3032602 of via info@greendealscholen.nl. Meer informatie is te vinden op www.greendealscholen.nl