Volgens berichtgeving in De Telegraaf op zondag 14 oktober (internet) en op maandag 15 oktober 2012 (krant) zou er sinds 1997 geen sprake meer zijn van opwarming van de aarde. Die stelling is wetenschappelijk gezien onhoudbaar. De berichten zijn gebaseerd op een artikel in de 'Daily Mail on Sunday' van 14 oktober van de hand van journalist David Rose.

Rose kwam eerder dit jaar, in januari, ook al met een stuk dat in strijd was met de berichtgeving van het Met Office (het Britse KNMI). Ditmaal, gelijk na het verschijnen van het artikel in de Daily Mail, liet Met Office weten dat de gepresenteerde informatie misleidend is. Daarop trokken verschillende media, zoals De Volkskrant en BNR Nieuwsradio, de berichten over de gestopte opwarming terug.

Als de bewering dat de opwarming gestopt is niet klopt, hoe zit het dan wel? De temperatuurwaarnemingen van vijf onafhankelijke instituten laten zien dat er sinds 1979  een gestage trend is van ca. 0,15 graad Celsius opwarming per decennium. Daarvoor was de stijging minder sterk. Het klimaat kent natuurlijke schommelingen, die ervoor zorgen dat over een korte periode van 5 tot zelfs 16 jaar de temperatuurstijging soms groter, soms kleiner is dan een trend over gemiddeld 30 jaar, de periode waarover het 'klimaat' berekend wordt. Zo'n periode met geringe stijging wil dan natuurlijk niet zeggen dat de onderliggende trend van opwarming is gestopt.

Wie naar het klimaat meent te kunnen kijken door de bril van de korte termijn, ziet alleen de schommelingen, maar mist de langjarige trend. Dat is precies wat de Daily Mail deed, door 1997 als startpunt te nemen, toen een wereldwijd uitgesproken warme periode begon door een extreme El Niño, onderdeel van een natuurlijke warmte-koudecyclus.  Als bijvoorbeeld het beginpunt slechts 5 jaar eerder wordt gelegd (dus in 1992) dan blijkt de trend in de temperatuurdata van Met Office plotseling 0,17 graden per decennium te zijn! Een warm jaar met een El Niño als beginpunt kiezen is onwetenschappelijk selectief winkelen. Aan zo'n tijdreeks zijn geen robuuste conclusies te ontlenen. Daarbij komt dat er vele andere aanwijzingen zijn voor een opwarmende aarde. De totale warmte-inhoud van de oceanen, die veel meer warmte vastleggen dan de atmosfeer, nemen tot op grote diepte toe. Omdat warm water uitzet stijgt de zeespiegel. En ook de afname van de sneeuwbedekking op het Noordelijk halfrond en het zee-ijs rond de Noordpool, het smelten van het ijs op Groenland, Antarctica en de meeste gletsjers wereldwijd wijzen op een opwarming van de aarde.

Lees verder: http://www.pbl.nl/publicaties/2012/opwarming-aarde-is-niet-gestopt

Lees ook: Autopsie op een virulente klimaatmythe door Jan Paul van Soest