Wetenschappers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties combineren hun agenderende macht en sturen een brief naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het onderwerp van dit gezamenlijke initiatief is de vergroening van de economie.

Hieronder een fragment uit de brief:

"Overal in Europa is vergroening van de economie een belangrijk thema in politiek en samenleving. In de huidige formatie van een nieuw kabinet lijkt de groene economie nauwelijks een rol te spelen. De diepte van de systeemcrisis waar we ons in bevinden noopt echter tot een lange termijn visie op de toekomst van onze economie en samenleving. De transitie naar een groene economie speelt hierin een sleutelrol. In deze context vragen bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties van het nieuwe kabinet een leidende rol. Stimuleren en faciliteren van de groene transitie is ons devies."

Lees hier de gehele brief naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal, een gezamenlijk initiatief van wetenschappers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.