Op de Klimaattop COP21 in Parijs heeft premier Rutte, uit handen van de Nijmeegse wethouder en ondertekenaar Harriet Tiemens, de Klimaatverklaring in ontvangst genomen. Naast de steunverklaring voor een ambitieus klimaatakkoord toonde Rutte zich ook zeer verheugd met de inspanningsverklaring van de ondertekenaars om de eigen bedrijfsvoering uiterlijk in 2030 klimaatneutraal te laten zijn. Dit geeft een stevige steun in de rug voor de ondertekenaars om er voortvarend mee aan de slag te gaan. In deze Klimaatverklaring roepen ruim 100 bestuurders van decentrale overheden de onderhandelaars op tot daadkrachtige klimaatacties van lokaal tot mondiaal niveau.

In zijn verklaring op de klimaattop onderstreepte Rutte het belang hiervan: "There needs to be a bigger role for companies, consumers, cities and civil society organisations."

De oproep en de verklaring werden gepubliceerd op 28 november jongstleden in verschillende landelijke dagbladen, te weten de Volkskrant, het Algemeen Dagblad en Trouw. Op deze verklaring is een deel van de ondertekenende gemeenten en wethouders te lezen. Het aantal ondertekenaars groeit nog steeds en ondertekening is nog steeds mogelijk via www.klimaatverklaring.nl.