Hoe kunt u als wethouder het verschil maken met klimaatbeleid? Wat is uw rol richting medebestuurders, raad en externe doelgroepen?

In de masterclass Klimaatbeleid voor nieuwe wethouders op het klimaatcongres in Utrecht van 17 november jl. deelden Michael Boddeke en Robert Linnekamp - door de wol geverfde (oud)wethouders - hun kennis en ervaring met nieuwkomers. En vice versa, want de nieuwe wethouders delen ook hun (eerste) ervaringen en ambities. Deze interactieve sessie - exclusief voor wethouders - werd georganiseerd door Het Klimaatverbond. Het Klimaatverbond organiseerde deze masterclass deze zomer voor het eerst.

Vragen en aandachtspunten die gemeenschappelijk werden geformuleerd:  

U heeft aangegeven een Kennisbank voor good practices op prijs te stellen om wat meer 'bij elkaar in de keuken' te kunnen kijken.

Op vragen vanuit de zaal hoe energieneutraal bouwen te financieren, kwamen de volgende aanbevelingen:

  • nttEnergieneutrale nieuwbouw meenemen in onderhandelingen met Woningcoöperaties
  • nttWaardestijging van woningen als gevolg van energielabels en energieneutraliteit onderzoeken en meenemen in gesprekken met projectontwikkelaars, WBC's en burgers
  • nttDenken in totale woonlasten, dus inclusief energie
  • nttDuurzame projecten financieren vanuit deposito van geld uit verkoop energiebedrijven: Duurzaam Energiefonds

Nog een paar algemene aanbevelingen:

  • nttZorg voor brede ambtelijke inbedding van klimaat en energie
  • nttZorg ook voor brede bestuurlijke inbedding, dus ook klimaat en energieissues bij andere portefeuilles, onderbrengen in Top-nota's
  • nttVerbind klimaat met andere thema's, zoals economie, innovatie, werkgelegenheid, samenleving en mobiliteit
  • nttGebruik Icoonprojecten om met burgers te communiceren over klimaat en energie

De presentatie van Robert Linnekamp kunt u hier downloaden. De presentatie van Michael Boddeke hier.