Energiebesparing door gedragsverandering werkt! Het energieverbruik van een gemiddeld huishouden kan met tien procent worden teruggebracht. Hiervoor is het wel nodig dat bewoners hun dagelijkse routine doorbreken. Agentschap NL is met de prijsvraag 'De knop om!' op zoek naar de beste ideeën voor het veranderen van verbruiksgedrag in buurt of wijk.

Lokale aanpak

Op vele plaatsen in Nederland werken gemeenten, woningcorporaties en andere partijen al samen om bewoners te helpen om energiebesparend gedrag te realiseren. Lagere energie- en dus woonlasten zijn het resultaat. Uit ervaring blijkt dat een lokale aanpak, gericht op een bepaalde wijk of buurt, het meest effectief is. Een aantal ingrediënten is van belang bij een succesvolle aanpak: advies en feedback op maat, het vergelijken en belonen van resultaten. Cruciaal zijn concrete besparingsdoelen en de motivatie bij bewoners om deze doelen te behalen. Het idee achter de prijsvraag is dat ook lokale partijen betrokken worden bij het bereiken van de besparingdoelstellingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan scholen en sportverenigingen of winkeliers en supermarkten die kortingsacties aan besparingsdoelen verbinden. Zij staan dicht bij de bewoners en zorgen mogelijk voor nieuwe invalshoeken en een andere dynamiek.

Verbruiksgedrag

De focus moet liggen op verbruiksgedrag: het dagelijkse energieverbruik van bewoners zoals douchen, verwarmen, verlichten, het gebruik van apparatuur en andere energiegebruikers.

Voor wie?

Woningcorporaties, gemeenten, adviesbureaus, verenigingen van eigenaren en alle andere partijen die zich willen verbinden aan het bereiken van energiebesparing door gedragsverandering bij bewoners.

Goed idee?

Werk uw idee voor energiebesparing uit in een conceptplan (maximaal vier A4). Uit het plan moet duidelijk worden op welke manier energiebesparing via gedragsverandering gerealiseerd wordt en welke partijen u daarbij betrekt. Lees meer op de website van Agentschap NL.