KEMA heeft in opdracht van de Europese Unie samen met ECN, Essent en softwarebedrijf Humiq een totaalconcept slim energienet (smart grid) neergezet in de Groningse wijk Hoogkerk: PowerMatching City. Het is naar zeggen de eerste keer in Europa dat een levende smart grid gemeenschap is gerealiseerd op deze technologische schaal.

Smart grids zijn essentieel voor de toekomstige integratie van grote volumes duurzame energie en grootschalige inpassing van elektrisch vervoer. Het doel van het project is een referentiestandaard te creëren, die grootschalige implementatie van smart grids mogelijk moet maken. Ook het energieverbruikgedrag van de bewoners wordt onderzocht. Burgemeester Rehwinkel van Groningen zal het project 10 maart officieel openen.

Technologieën
In de proef in Hoogkerk zijn 25 woningen virtueel met elkaar verbonden en uitgerust met microwarmtekrachtkoppeling (HRe-ketels), hybride warmtepompen, slimme energiemeters, PV-panelen, elektrisch vervoer en slimme huishoudelijke apparatuur.  Zo treedt de wasmachine in werking wanneer de elektriciteitsprijs het laagst is als er bijvoorbeeld een overschot aan zonne-energie beschikbaar is. Gezamenlijk vormen deze woningen een virtuele energiecentrale. De woningen wekken hun eigen elektriciteit op maar zijn ook aangesloten op een windpark om de inpassing van duurzame energie in de netten te onderzoeken. Aangezien het aanbod van duurzaam opgewekte energie niet altijd aansluit op de vraag,  wordt gebruik gemaakt van een coördinatiemechanisme, gebaseerd op de PowerMatcher. Dit apparaat stemt vraag en aanbod op elkaar af. (Bron: Installatie.nl)