Op 6 april 2017 organiseert Klimaatverbond Nederland een jubileumconferentie met als thema: Op naar de volgende 25 jaar Klimaatverbond; een oefening in aardgasloos denken! Bekijk hier het programma:

Gegevens

Eerst nog even een aantal belangrijke gegevens m.b.t. onze jubileumconferentie.

Datum: 6 april 2017
Tijd: 10.00 - 17.00 uur
Locatie: De (aardgasloze) Prodentfabriek in Amersfoort

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan onze jubileumconferentie, meldt u zich dan aan via het formulier op deze pagina. De kosten voor deelname bedragen € 50,- per persoon.

Het programma

09.15 - 10.00: Inloop
10.00 - 10.10: Welkom door dagvoorzitter Pieter Hilhorst met:

  • nttMenno Tigelaar , wethouder gastgemeente Amersfoort
  • nttStephan Brandligt, voorzitter Vereniging Klimaatverbond Nederland en wethouder gemeente Delft.

10.10 - 10.30: Het proces met bewoners; nieuwe vormen van medezeggenschap en de warmtetransitie

  • nttMarijke van Elk, Alliander, Sociale Innovatie
  • nttMaiken Larsen, Bewonersvereniging Duurzaam Soesterkwartier
  • nttDorien de Wit, de Beuk Organisatieadvies, expert in participatieprocessen

10.30 - 12.15: Eerste en tweede oefening in aardgasloos denken; het betrekken van bewoners (inclusief pauze)
 
12.15 - 13.15: Lunchpauze
13.15 - 13.25: Anyone can do it!  - Intermezzo o.l.v. de Componist des Vaderlands: Mayke Nas

13.25 - 14.00: Het Klimaatverbond in verleden, heden en toekomst

  • nttOver het begin, de mooiste wapenfeiten en de nieuwe partners voor de toekomst

14.00 - 14.40: Wijkverkenningen voor de aardgastransitie a.h.v. Nijmegen en Groningen

  • nttBenno Schepers, CE-Delft: CEGOIA-model
  • nttPaul Matthieu, gemeente  Nijmegen
  • nttAlexander Wirtz, Quintel, Energietransitie Model
  • nttMartin Klooster, gemeente Groningen 

14.40 - 16.15: Derde oefening: het proces, de actoren en de acties (inclusief pauze)

16.15 uur: Borrel

Daarna:
Diner voor wie wil (op eigen kosten) in café-restaurant Hoog Vuur op het terrein (met een aardgasloze keuken!).
Vroegtijdig reserveren is gewenst: 033-203 7000.

Sprekers tijdens de Jubileumconferentie:

Pieter Hilhorst (dagvoorzitter)

Pieter Hilhorst (1966) is politicoloog. Hij is medeoprichter van de coöperatie Goede Gieren, een groep aktieonderzoekers die mogelijkheden verzinnen voor een alternatieve schuldhulpverlening. Met Jos van der Lans organiseert hij in 10 gemeenten 3 D labs over de beloften van de decentralisaties. Daarnaast werkt hij als publicist en Eigen Kracht Coördinator. Van 2012 tot 2014 was hij wethouder Onderwijs, Financiën en Jeugdzaken in Amsterdam. In 2014 was hij lijsttrekker voor de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen. Daarvoor maakte en presenteerde hij het programma De Ombudsman van de VARA en was columnist van De Volkskrant. Meer informatie over Pieter vind je hier.

Menno Tiggelaar

Menno Tigelaar is wethouder in de gemeente Amersfoort. Hij is verantwoordelijk voo werk en inkomen (inclusief minimabeleid), stedelijk beheer, handhaving, milieu en grondstoffenbeleid, dienstverlening, ICT en stadhuis. Tevens is hij wijkwethouder voor Hoogland, Nieuwland, Buitengebied-West, Calveen, Randenbroek-Schuilenburg en Stoutenburg-Noord. Meer informatie over Menno vind je hier. 

Stephan Brandligt

Stephan Brandligt is geboren in Zeist en heeft in Delft Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek gestudeerd. Hij was tijdens zijn studietijd actief als bestuurslid van de Delftse studentenvakbond VSSD en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Sinds 2006 is hij commissielid voor de gemeenteraadsfractie GroenLinks Delft en vanaf december 2008 gemeenteraadslid. Stephan was onder meer woordvoerder financiën en heeft zich ingezet in de commissies Middelen & Economie en Rekening & Audit. In juli 2012 heeft hij vertrekkend wethouder Saskia Bolten opgevolgd nadat zij burgemeester in Steenbergen is geworden. Na de verkiezingen in 2014 heeft Stephan als wethouder van Delft de portefeuille werk en duurzame ontwikkelingen op zich genomen. Tevens is Stephan voorzitter van Klimaatverbond Nederland. Meer informatie over Stephan vind je hier.

Marijke van Elk

Houdt zich binnen de afdeling Strategie bij Alliander bezig met sociale innovatie. Ze is in die hoedanigheid nauw betrokken bij het Gelders Energie Akkoord en bij de wijkaanpak gastransitie zoals die daar wordt ontwikkeld. Burgerparticipatieprocessen zijn daarbij een niet weg te denken onderdeel. Meer informatie over Marijke vind je hier.

Maiken Larsen

Op het jubileum als spreker aanwezig in de hoedanigheid van actieve bewoner in de windenergiewerkgroep van de wijkvereniging Duurzaam Soesterkwartier en actief bij de kerngroep Milieudefensie Amersfoort.  Verder is Maiken van Pacha Media en Consultancy en richt zich op het in beweging brengen van processen, onder andere met behulp van de deep democracy methodiek, simulaties of op gang brengen van aandacht in de media. Meer informatie over Maiken vind je hier. 

Dorien de Wit

Adviseur bij De Beuk Organisatieadvies voor maatschappelijke vraagstukken, in organisaties, tussen organisaties en in de samenleving. Zij begeleidt goede gesprekken en organiseert open communicatie en effectieve samenwerking. Vanuit de overtuiging dat begrip hebben en gehoord worden, leiden tot betere verhoudingen in organisaties en een inclusieve samenleving. Meer informatie over Dorien vind je hier. 

Benno Schepers

Als adviseur Duurzame Steden bezig met het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Door heldere advisering aan gemeenten, provincies en netbeheerders over wonen en werken zónder aardgas, maar mét klimaatneutrale technieken, wil ik een bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussie over een duurzame en schone toekomst voor Nederland. Meer informatie over Benno vind je hier.

Paul Matthieu

Manager gebiedsontwikkeling bij de gemeente Nijmegen en in die hoedanigheid ambtelijk opdrachtgever voor de realisatie van een gemeente dekkend warmtenet. Voor een goede duiding van de kansen en belemmeringen van die ambitie, hebben we CE Delft opdracht gegeven het CEGOIA model te ontwikkelen voor Nijmegen. Op basis van dit model werken we nu 3 pilots – met inzet van verschillende warmtetechnieken – uit om 3 wijken aardgasarm te maken. Meer informatie over Paul vind je hier.

Ulco Vermeulen

Lid van de Raad van Bestuur en Directeur Participations & Business Development van Gasunie. Hij speelt een belangrijke rol in het sociale energiedebat in Nederland, o.a. als voorzitter van Groen Gas Nederland en internationaal in het debat over duurzaamheid, onder andere als voorzitter van de strategiecommissie van de International Gas Union. Daarnaast is hij voorzitter van het Nederlandse Topconsortium voor Kennis & Innovatie Gas, waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden samenwerken aan het realiseren van duurzame groei en de hele gassector wordt betrokken in de noodzakelijke transitie en innovatie. Meer informatie over Ulco vind je hier.

Alexander Wirtz

Partner, mede-oprichter en hoofd energie-expertise van Quintel Intelligence sinds 2009. Quintel zet zich in om de maatschappelijke discussie over de energietransitie te ondersteunen met feiten en cijfers. Quintel biedt naast antwoorden vooral inzicht. Daarvoor stellen zij al onze rekenmodellen gratis en open source, online ter beschikking. Meer informatie over Alexander vind je hier.

Martin Klooster

Als projectleider Energie bij de gemeente Groningen betrokken bij de ontwikkeling van het energietransitiemodel op wijkniveau. Dit model gebruiken zij als hulpmiddel om gezamenlijk met alle stakeholders (bijv. bewoners, Enexis, Gasunie) een beeld te krijgen van de ambitie Energieneutraaal 2035. Groningen heeft daarbij gekozen voor een wijkgerichte aanpak. Martin is in de gemeente ook betrokken geweest bij de ontwikkeling van Geothermie, Collectieve WKO Europapark en Meerstad (de eerste aardgasloze wijk in Groningen). Meer informatie over Martin vind je hier.

Routebeschrijving

De jubileumconferentie van Klimaatverbond Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door: