Projecten voor de Green Deal kunnen vanaf 5 april worden ingediend via www.rijksoverheid.nl/greendeal. Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zoekt naar projecten voor energiebesparing of lokale opwekking van duurzame energie die op zichzelf rendabel zijn, maar vanwege allerlei belemmeringen toch niet tot stand komen.

Burgers, bedrijven en organisaties vinden steeds vaker zelf oplossingen om slimmer en duurzamer met energie om te gaan. Bijvoorbeeld door energie te besparen, zelf op te wekken of schoon te gebruiken. Vaak gaat het om energieprojecten die zichzelf terugverdienen. Toch komen deze projecten niet altijd van de grond. Dat kan te maken hebben met het ontbreken van samenwerkingspartners, onvoldoende menskracht, te weinig informatie, of onduidelijkheid over vergunningen. De overheid wil een Green Deal aangaan met de samenleving, en  helpen dit soort knelpunten weg te nemen. Door advies te geven, door partijen met elkaar in contact te brengen, door het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving. Het gaat dus niet om een subsidieregeling. Ook onderzoeks- en marketingprojecten vallen niet onder de Green Deal.

Initiatieven die passen in de Green Deal kunnen worden aangemeld via www.rijksoverheid.nl/greendeal. Hier vindt u ook meer informatie over de Green Deal. Er staan ook een aantal voorbeelden van mogelijke Green Deal initiatieven. Lees het nieuwsbericht hier.