Klimaatverbond Nederland was voor een tweedaagse conferentie van DEAR (Development Education and Awareness Raising) in Frankfurt. De conferentie ging over klimaatcommunicatie en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Deelnemers kwamen van vijf verschillende Europese DEAR projecten en brachten daardoor verschillende invalshoeken mee.

 Campagnes op maat met lokaal karakter

Een voorbeeld van de workshop over klimaatcommunicatie is dat het grote publiek minder goed zicht laat overtuigen met harde feiten. Een campagne moet op maat gemaakt worden en uitgaan van normen en waarden, die aansluiten op de doelgroep. Een ander voorbeeld over de verschillende Europese DEAR projecten bracht inzichten mee over het lokaal maken van Europese campagnes. Ondanks dat een Europese campagne een gezamenlijke boodschap uitdraagt, moeten nationale en lokale partners het kunnen aanpassen aan de nationale en lokale context. Zo zorg je voor maximale effect van de campagne.

 

Duurzame Ontwikkelingsdoelen 

Klimaatverbond Nederland brengt in samenwerking met Climate Alliance de Duurzame Ontwikkelingsdoelen onder de aandacht bij haar leden. De boodschap “lokale oplossingen voor wereldwijde uitdagingen” staat hierbij centraal. Samen met lokale overheden wordt gezocht naar de mogelijkheid hoe de duurzame ontwikkelingsdoelen een onderdeel kan worden van lokale plannen en stimuleert burgers om de doelen mee te nemen in hun dagelijkse leven. Kijk of onze projectpagina voor meer informatie.

Bekijk ook de onderstaande video-impressie van de conferentie - die officieel de naam European Commission Learning & Development Hub for DEAR projects Frankfurt droeg - én een video met een interview met één van onze medewerkers.

Robin Webster vertelt over de basisprincipes van communicatie over klimaatverandering

Korte impressie met interview Lawrence Cheuk, Klimaatverbond Nederland