Op 2 maart 2011 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Het is dan aan de kiezer om te zorgen dat duurzaamheid hoog op de politieke agenda komt te staan. De Provinciale Duurzaamheidsmeter, ontwikkeld door COS, biedt een bron van inspiratie en informatie om provincies als knooppunten voor duurzame ontwikkelingen op de kaart te zetten.

Met de rapportage van de Provinciale Duurzaamheidsmeter is de campagne voor 2010 afgerond, al blijft het voor provincies nog steeds mogelijk om de vragenlijsten in te vullen en zich te spiegelen aan de anderen. U kunt hier het rapport downloaden. 

Duurzaamheidsmeter voor Waterschappen

Ondertussen wordt er hard gewerkt aan een nieuwe meter: de Duurzaamheidsmeter voor Waterschappen. Het principe van deze Duurzaamheidsmeter is eveneens gebaseerd op de thema's People, Planet en Profit. De Duurzaamheidsmeter voor Waterschappen is tot stand gekomen op initiatief en met financiële ondersteuning van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.  

Helpdesk Duurzaamheidsmeter

Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Duurzaamheidsmeter.