Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland heeft zich als eerste provincie aangesloten bij De Nederlandse Klimaatcoalitie. Na de waterschappen Rivierenland en Vallei & Veluwe en achttien gemeenten (van Beuningen tot Zutphen) spreekt ook de Provincie Gelderland hiermee de ambitie uit om in 2050 Klimaatneutraal te zijn. De Nederlandse Klimaatcoalitie is een samenwerking tussen het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, MVO Nederland, Klimaatverbond Nederland en Natuur & Milieu om deze transitie naar klimaatneutraliteit te ondersteunen.

Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt om De Nederlandse Klimaatcoalitie door te laten groeien van de huidige 160 deelnemers tot duizend(en) eind dit jaar. Klimaatverbond Nederland draagt zorg voor ondersteuning van de decentrale overheden in dit proces.

Meer weten of meedoen? Neem dan een kijkje op www.klimaatcoalitie.nl.