Met ingang van 1 februari 2014 ondersteunt Helpdesk Zon Gelderland zonne-energieprojecten bij scholen, bedrijven en (sport)verenigingen. Scholen, (sport)verenigingen en bedrijven in Gelderland kunnen bij de helpdesk onafhankelijk advies inwinnen, zodat zij de keuze voor het meest geschikte zonne-energiesysteem voor hun dak gemakkelijker en sneller kunnen maken.

De Provincie Gelderland heeft vanuit het programma Energietransitie, dit initiatief genomen omdat Zonne-energie weliswaar  financieel steeds beter binnen het bereik van scholen, (sport)-verenigingen en bedrijven komt, maar deze partijen tegelijkertijd  moeite hebben om tot een keuze  te komen. Dat komt omdat het in de praktijk niet zo eenvoudig blijkt om een geschikt zonne-energiesysteem te kiezen uit het grote aanbod en het ontbreken van onafhankelijk advies.  Om te voorkomen dat aankoopbeslissingen bij scholen bedrijven en (sport)-verenigingen worden uitgesteld, heeft de Provincie de Helpdesk ingesteld.

Programma Energietransitie
Het opwekken van zonne-energie op daken draagt bij aan de doelen in het programma Energietransitie: 14% hernieuwbare energie in 2020 waarvan minimaal de helft lokaal wordt opgewekt. Zonne-energie leent zich uitstekend voor lokale decentrale opwek.

Meer informatie
De Helpdesk is te bereiken op werkdagen op nummer 088-8807922. U kunt ook een mail sturen naar helpdeskzon@gelderland.nl. U krijgt dan binnen twee werkdagen een antwoord op uw vraag. De Helpdesk is ook te bereiken via Twitter @HelpdeskZonGld. De bemensing van de Helpdesk Zon Gelderland wordt verzorgd door Klimaatverbond Nederland in opdracht van de Provincie Gelderland.

Subsidieregeling Energiedisplay voor scholen
Scholen die een zonne-energiesysteem aanschaffen, kunnen vanaf 1 februari 2014 subsidie aanvragen voor de aanschaf van een energiedisplay. Het display moet energiezuinig zijn (minimaal een A++-label), op een centrale plaats worden opgehangen en het zonne-energiesysteem moet een minimaal vermogen van 10 kiloWattpiek hebben. Per zonne-energiesysteem kan slechts één display worden gesubsidieerd. De subsidie bedraagt maximaal € 1.500,-  per energiedisplay.