Voor de inwoners van de provincies Noord-Holland en Utrecht zijn er in de afgelopen maand provinciale instrumenten gelanceerd om de zonnepotentie te bekijken. Op woensdag 4 juni heeft Jaap Bond, Gedeputeerde van Klimaat en Duurzame energie, de Noord-Hollandse Zonatlas gelanceerd als afsluiting van het evenement ‘Here comes the Sun’. De Provincie Utrecht heeft voor alle Utrechtse gemeenten de Zonnekaart aangeschaft. Met de komst van deze twee nieuwe kaarten wordt een groot deel van Nederland voorzien van een manier om de zonne-energiepotentie te bekijken, wat positief gaat bijdragen aan de energietransitie.

De Noord-Hollandse zonatlas is te vinden op www.zonatlas.nl/noord-holland/ontdek-de-zonatlas. Noord Holland heeft zijn Servicepunt Duurzame Energie gevraagd om de communicatie over de Zonatlas te ondersteunen. Het Servicepunt heeft een leidraad gemeentelijke communicatie opgesteld en een aantal basisteksten zoals een lokaal nieuwsbericht en teksten voor de gemeentelijke website. Daarnaast is het servicepunt eerstelijns helpdesk voor de technische en inhoudelijke vragen in Noord Holland: zonatlas@servicepuntde.nl.

De zonnekaart van de Provincie Utrecht is op maandag 23 juni gelanceerd door gedeputeerde Ralph de Vries in het bijzijn van de initiatiefnemers van GroenLinks, Mari Beks en statenlid Karin Boelhamer. Ralph de Vries: "Het potentieel van de daken is enorm. In de stad Utrecht bijvoorbeeld is ongeveer de helft van de daken van particulieren geschikt voor zonnepanelen. De zonnekaart is weer een stap in de richting van onze ambitie om in 2040 een klimaatneutrale provincie te zijn. Er zijn geen commerciële partijen aan verbonden, zodat mensen zelf naar een installateur van hun keuze kunnen stappen. Prettig wonen op een duurzame manier, terwijl het op termijn ook financieel wat oplevert, is iets dat veel mensen willen. Dat lijkt vaak een heel ingewikkelde klus en daarom is het gemak van de zonnekaart ook zo welkom."

De provincie biedt de kaart aan alle Utrechtse gemeenten aan. Provincie Utrecht voelt zich er verantwoordelijk voor dat Utrechtse inwoners hun woning, huurhuis, school of bedrijf zo duurzaam mogelijk kunnen maken. Een toename van duurzame energie draagt ook bij aan twee economische doelen: versterking van de economische structuur door grotere onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen en een impuls aan de werkgelegenheid van installateurs en bouwbedrijven. Het Klimaatverbond ondersteunt de provincie, in nauwe samenwerking met de Natuur- en Milieufederatie Utrecht, bij de communicatie over en het stimuleren van het gebruik van de provinciale zonnekaart.