In de context van het Covenant of Mayors (Burgemeestersconvenant) heeft Energy Cities een brochure gepubliceerd over hoe gemeenten hun afhankelijkheid van fossiele, externe bronnen kunnen verminderen. Bijvoorbeeld door over te stappen naar zon, wind en biomassa en energie te besparen in zowel openbare gebouwen als particuliere woningen, mobiliteit en openbare verlichting. Energy Cities zet zich onder andere in voor de belangen van lokale overheden richting de Europese Commissie.

Een diverse ‘energy mix’ is belangrijk om gemeenten robuuster te maken in de toekomst. Bovendien levert lokale hernieuwbare energie opwekking en energiebesparing geld en extra werkgelegenheid op. Al 6000 gemeenten uit heel Europa hebben het Covenant of Mayors getekend en dragen via hun energie actieplannen bij aan de 20/20/20 doelstellingen van de EU.

In de publicatie worden ondertekenaars van het Covenant of Mayors Amsterdam, Eindhoven, Utrecht en Heerhugowaard genoemd met voorbeelden. De publicatie is alleen beschikbaar in het Engels.